Szef MSWiA przedstawił kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego

Szef MSWiA przedstawił kandydatów na szefa Krajowego Biura Wyborczego

Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowa Komisja Wyborcza / Źródło: Wikimedia Commons / Lukas Plewnia
Joachim Brudziński, minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawił Wojciechowi Hermelińskiemu, przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej, troje kandydatów na stanowisko Szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Wśród kandydatów przedstawionych przez szefa MSWiA znaleźli się:

  • Magdalena Pietrzak – urzędnik, wieloletnia sekretarz Powiatu Łowickiego, miasta Zduńska Wola i gminy Skierniewice;
  • Mirosław Sanek – obecnie zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wcześniej Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • Paweł Szrot – urzędnik, obecnie wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w przeszłości legislator Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

MSWiA podkreśliło że żaden z kandydatów nie jest członkiem partii politycznej, a każdy z nich posiada wykształcenie prawnicze. „Wskazane osoby posiadają doświadczenie zawodowe predestynujące do objęcia funkcji zaufania publicznego i dają rękojmię rzetelnego oraz bezstronnego organizowania procesu wyborczego. Kandydaci przedstawili zaświadczenie o niekaralności, złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych” – podkreślono w oświadczeniu MSWiA. Wszyscy kandydaci uzyskali pozytywne opinie Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu i Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

W ocenie szefa MSWiA kandydatury przedstawione Państwowej Komisji Wyborczej pozwolą na sprawne i terminowe powołanie Szefa Krajowego Biura Wyborczego, który niezwłocznie włączy się w działania mające na celu przeprowadzenie procesu wyborczego. Zgodnie z procedurą PKW wybiera Szefa KBW spośród kandydatów przedstawionych przez szefa MSWiA.

Czytaj także:
Rusza nabór MSWiA na komisarzy wyborczych. Jakie kryteria muszą spełniać kandydaci?

Czytaj także

 0