Sąd uchylił grzywnę Gronkiewicz-Waltz. Chodzi o niestawienie się przed komisją weryfikacyjną

Sąd uchylił grzywnę Gronkiewicz-Waltz. Chodzi o niestawienie się przed komisją weryfikacyjną

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Hanna Gronkiewicz-Waltz / Źródło: Newspix.pl / ANDRZEJ MARCHWINSKI
Sąd administracyjny uchylił grzywnę w wysokości 3 tys. złotych Hannie Gronkiewicz-Waltz. Została ona nałożona na prezydent Warszawy przez komisję weryfikacyjną przez nieusprawiedliwione niestawiennictwo podczas rozprawy ws. reprywatyzacji nieruchomości Marszałkowska 43.

WSA rozpoznał na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym drugą sprawę ze skargi prezydent Warszawy na postanowienie komisji weryfikacyjnej z 6 września 2017 r. o ukaraniu 3 tys. złotych grzywny. Sąd uchylił zaskarżone postanowienie oraz zasądził od komisji 580 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzja sądu jest nieprawomocna. Strona, która się z nią nie zgadza, może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sąd w uzasadnieniu zaznaczył, że prezydent Warszawy, jako organ uprawiony do reprezentacji miasta stołecznego Warszawy mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście, jednak nie wynika z tego podstawa do nałożenia grzywny. Podkreślono ponadto, że prawo „nie daje możliwości nałożenia kary grzywny za niestawiennictwo na rozprawie na osobę pełniącą funkcję piastuna organu osoby prawnej”. WSA nie zgodził się ze stanowiskiem komisji reprywatyzacyjnej, że skoro grzywna została nałożona na Hannę Gronkiewicz-Waltz, to skarga wniesiona przez prezydenta m.st. Warszawy powinna zostać odrzucona.

Czytaj także

 10
 • Uwielbiam ten skowyt nazioli i ciotek z ONR.
  • niestety prawo jest, jak Talmud, każdy sędzia rabinem, zaś za sanhedryn robi Justicia i tyle.
   • youtube
    NIEZAWISŁE SADY W POLINIE HA HA AH NO I PIS DA HA HA AH JUDE CIRCUS
    • Mając takich sędziów do niczego Polska nie dojdzie....
     •  
      Teraz widać że mamy sędziów żydów, zrobili po złości za IPN, pośród posłów także
      można wybrać osoby pochodzenia żydowskiego i to sporą ilość.
      Polska miła być drugim Izraelem, jakoś im nie wyszło. Izrael ich wystawił.