Andrzej Duda spotkał się z Błaszczakiem i kombatantami. Chodzi o ustawę degradacyjną

Andrzej Duda spotkał się z Błaszczakiem i kombatantami. Chodzi o ustawę degradacyjną

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło: Newspix.pl / Tedi
W pałacu prezydenckim odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy m.in. z szefem MON oraz przedstawicielami instytucji kombatanckiej. Spotkanie dotyczyło tzw. ustawy degradacyjnej.

Przypomnijmy, 31 marca Andrzej Duda zawetował tzw. ustawę degradacyjną i skierował ją do ponownych prac w Sejmie. – Mam wątpliwości co do tej ustawy. Odebranie stopni wojskowych kierownictwu WRON jest mało dyskusyjne, ale nie tylko ci ludzie składali się na WRON. Nie zgadzam się z dysproporcjami zawartymi w tej ustawie – powiedział wówczas prezydent.

Spotkanie w Pałacu

Głowa państwa zapowiedziała spotkanie w ramach dyskusji na temat ustawy. Dzisiaj odbyło się ono w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Duda zaprosił m.in. szefa resortu obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz przedstawicieli Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

twitter

Ustawa degradacyjna

6 marca 2018 roku Sejm przyjął ustawę degradacyjną. „Za” było 264 posłów, przeciw było 159, a 6 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Ustawa mówi o pozbawianiu stopni wojskowych „osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej”. 8 marca, bez poprawek, ustawę przyjął Senat.

Przypomnijmy, przygotowany przez MON projekt przewiduje możliwość pozbawiania stopnia oficerskiego lub podoficerskiego – również pośmiertnie – osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej i żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz w treści tych dokumentów.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podkreślił, że jest to „ustawa pozwalająca odebrać stopnie oficerskie takim osobom jak Jaruzelski czy dowódca plutonu egzekucyjnego Inki”. Jednakże, na mocy zapisów ustawy stopień może stracić np. generał Mirosław Hermaszewski, pierwszy Polak który wziął udział w wyprawie w kosmos. Podczas stanu wojennego wchodził on w skład Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która faktycznie przejęła władzę w kraju.

Czytaj też:
Mariusz Błaszczak o ustawie degradacyjnej: Nie będzie nowego projektu

Źródło: WPROST.pl