Marek Suski z wizytą zagraniczną w Austrii. „Polska stabilizatorem sytuacji w regionie”

Marek Suski z wizytą zagraniczną w Austrii. „Polska stabilizatorem sytuacji w regionie”

Marek Suski
Marek Suski / Źródło: Newspix.pl / Jacek Herok
Kancelaria Premiera podała informacje o spotkaniu z ministrem Markiem Suskim, które odbyło się w Wiedniu. Tematem spotkania była polityka migracyjna rządu RP.

W piątek 20 kwietnia w Instytucie Polskim w Wiedniu odbyło się spotkanie z ministrem Markiem Suskim, z udziałem korpusu dyplomatycznego i konsularnego, austriackich parlamentarzystów, przedstawicieli mediów oraz miejscowych instytucji. Minister mówił o polityce migracyjnej rządu RP. W trakcie swojego wystąpienia minister zaprezentował szereg rozwiązań w ramach polityki migracyjnej, proponowanej przez rząd RP, które, wprowadzone na terenie całej Unii Europejskiej, stanowiłyby rozwiązanie obecnych problemów Europy w tym zakresie. Jako najważniejsze z rozwiązań minister wymieniał warunek legalnej emigracji, połączony z pomocą na miejscu, uszczelnieniem granic oraz ściślejszą kontrolą osób przybywających z innych regionów świata na teren Unii Europejskiej.

Suski: Legalna emigracja podstawą emigracji do UE

– Legalna emigracja powinna stać się podstawą emigracji do Unii Europejskiej – mówił minister, który podczas spotkania wielokrotnie podkreślał rolę Polski jako kraju, który w ostatnich latach w skali Unii Europejskiej przyjął niebagatelną liczbę uchodźców poszukujących pracy. – Polska przyjmuje największą liczbę uchodźców, jeśli chodzi o uchodźców poszukujących pracy, na podstawie zezwoleń na pracę wydanych po raz pierwszy – kontynuował.

Wspomniał, że według Eurostatu łączna liczba wydanych przez Polskę w 2016 roku po raz pierwszy oraz jako przedłużenie zezwoleń na pobyt oraz czasową pracę wynosi 585 tysięcy. – Warto zestawić tę liczbę z liczbą zezwoleń wydanych w innych krajach członkowskich: Wielka Brytania wydała takich zezwoleń 865 tys., Niemcy – 505 tys., Francja – 235 tys., Włochy – 222 tys. Znaczącą część emigracji zarobkowej do Unii Europejskiej stanowi więc emigracja do Polski" – tłumaczył podczas wieczoru szef gabinetu politycznego premiera.

Suski: Polska jest stabilizatorem

Według ministra Suskiego nasz kraj jest stabilizatorem sytuacji w Europie Środkowo-Wschodniej, ponieważ do tej pory Polska przyjęła duże kwoty uchodźców wojennych, napływających do naszego kraju głównie z Gruzji i Czeczenii oraz w ostatnim czasie z Ukrainy. Minister zaznaczył, że ważnym zadaniem polskiego rządu oraz polskich placówek jest także informowanie o działaniach naszego kraju w ramach polityki migracyjnej oraz roli, jaką Polska odegrała do tej pory w przyjmowaniu uchodźców z Europy Wschodniej oraz Azji.

– Osoby uciekające przed wojną w Donbasie nie mogą być traktowane inaczej niż uchodźcy z Aleppo, żadna grupa nie jest lepsza lub gorsza od innej i żadna z nich nie powinna być bardziej uprzywilejowana, jeśli chodzi o emigrację do Unii Europejskiej – mówił minister Suski. Zaznaczył również, że najważniejszym dążeniem polskiego rządu jest obecnie zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. – Również Unia Europejska za nadrzędny cel powinna stawiać sobie dbanie o bezpieczeństwo obywateli – podkreślał.

Wizyta Marka Suskiego w Austrii

W czwartek 19 kwietnia minister Marek Suski złożył wizytę w Urzędzie Kanclerskim, gdzie rozmawiał z szefem gabinetu kanclerza Sebastiana Kurza, Berndem Brünnerem. Program wizyty w Austrii obejmował także wizytę w Kościele Świętego Józefa, Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu oraz Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Wiedniu, spotkanie z przedstawicielami organizacji polonijnych i Polonii w Austrii w Ambasadzie RP, a także złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar Holocaustu na Placu Żydowskim w Wiedniu w związku z 75. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim oraz udział w zorganizowanym przez Instytut Polski w Wiedniu koncercie pt. „Piosenki Krakowskiego Kazimierza” w wykonaniu Marty Bizoń oraz Aleksandra Brzezińskiego, w hołdzie pamięci bohaterskim żydowskim bojownikom z warszawskiego getta.

W piątek minister Suski wraz z delegacją Komisji Łączności z Polakami za granicą Sejmu RP złożył wizytę w byłych obozach koncentracyjnych systemu Mauthausen-Gusen, tak ważnych dla historii Polski podczas II wojny światowej. Co czwarty więzień niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen był Polakiem. Obóz oraz stanowiący jego część podobóz odegrały z punktu widzenia nazistów ogromną rolę w procesie zagłady polskiej inteligencji. Pobyt Ministra w Wiedniu zakończył wykład w Instytucie Polskim.

Czytaj także:
Akcja „Suski 2020” nabiera rozpędu. „Żadne Dudy, żadne Tuski, na prezydenta Marek Suski”

Czytaj także

 3