Awanse generalskie w Państwowej Straży Pożarnej

Awanse generalskie w Państwowej Straży Pożarnej

Obchody Dnia Strażaka, maj 2017
Obchody Dnia Strażaka, maj 2017 / Źródło: Maciej Biedrzycki/KPRP
Prezydent Andrzej Duda nadał stopnie generalskie trzem oficerom Państwowej Straży Pożarnej.

Wręczenie nominacji przez Prezydenta odbędzie się 5 maja br. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Do stopnia nadbrygadiera awansowani zostali:

  • st. bryg. Adam Czajka – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
  • st. bryg. Tomasz Komoszyński – Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;
  • st. bryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, stopień nadbrygadiera i generała brygadiera nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Czytaj także

 0