RPO zaskarży decyzję ws. doliny Rospudy

RPO zaskarży decyzję ws. doliny Rospudy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rzecznik Praw Obywatelskich złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję ministra środowiska, dotyczącą zgody na przeprowadzenie inwestycji budowlanej przez dolinę rzeki Rospudy - dowiedziała się PAP.
Skarga trafi do sądu prawdopodobnie we wtorek.

Jak wyjaśnił dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego i Gospodarki Nieruchomościami w biurze RPO Dariusz Chaciński, w październiku 2006 r. wojewoda podlaski wydał zgodę na przeprowadzenie inwestycji (jest to de facto zgoda na lokalizację obwodnicy Augustowa); odwołały się od niej organizacje ekologiczne, do których przyłączył się RPO. Decyzje tę utrzymał jednak w mocy minister środowiska. Teraz RPO zaskarży ją do WSA.

Do skargi zostanie dołączony wniosek o wstrzymanie wykonania tej decyzji. Budowa nie będzie mogła być kontynuowana, jeśli WSA wstrzyma jej wykonanie.

W poniedziałek, w radiowej "Trójce" Janusz Kochanowski powiedział, że w przypadku inwestycji przez Dolinę Rospudy być może nie rozpatrzono alternatywnej możliwości budowania tej obwodnicy. Dodał, że jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek o wstrzymanie inwestycji, to obie strony: minister środowiska i ekolodzy będą musieli udowodnić swoje racje.

W piątek wojewoda podlaski wydał pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa, przebiegającej częściowo przez cenną przyrodniczo dolinę rzeki Rospudy. Ma ono rygor natychmiastowej wykonalności.

Przeciw tej inwestycji protestują ekolodzy.

Zastrzeżenia do inwestycji ma Komisja Europejska. 12 grudnia uznała, że budowa obwodnicy Augustowa na terenach chronionych w ramach programu Natura 2000 jest niezgodna z prawem unijnym. Zażądała wstrzymania prac, rozpoczęła pierwszy etap standardowej procedury przeciwko Polsce. Do 15 lutego strona polska ma odpowiedzieć na zastrzeżenia KE. W niedzielę przebywający z wizytą w Polsce przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso oświadczył, że jest zdziwiony decyzją o rozpoczęciu budowy obwodnicy Augustowa.

Minister środowiska Jan Szyszko powiedział w poniedziałek w radiowych "Sygnałach dnia", że do 15 lutego ministerstwo udzieli odpowiedzi na pismo KE. Pytany, czy decyzja w sprawie obwodnicy może jeszcze zostać zmieniona, Szyszko nie wykluczył takiej możliwości. Podkreślił jednak, iż wątpi, żeby w ciągu dwóch tygodni można było przeprowadzić wszystkie niezbędne procedury, związane z ewentualną nową lokalizacją.

pap, ss

 0

Czytaj także