Ile wynoszą zobowiązania GetBack? Spółka wydała oświadczenie

Ile wynoszą zobowiązania GetBack? Spółka wydała oświadczenie

Pieniądzem zdjęcie ilustracyjne
Pieniądzem zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Fotolia / Pio Si
Firma GetBack poinformowała w oświadczeniu, że łącznie ma zobowiązania na kwotę 3, 322 mln zł. W kwocie tej zawarte są zobowiązania zabezpieczone, głównie wobec banków oraz innych instytucji finansowych.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW. W komunikacie podano, że weryfikacji uległy pozycje zobowiązań kredytowych oraz handlowych, dodane zostały zobowiązania warunkowe (gwarancje) w kwocie 60 mln zł oraz odsetki od obligacji naliczone od dnia 8 maja 2018 r. do dnia zapadalności danej serii obligacji określonej w warunkach emisji obligacji, w łącznej kwocie 263,3 mln zł.

„Oprócz powyżej wykazanych kwot zobowiązań emitenta grupa kapitałowa GetBack posiada na dzień 8 maja 2018 r. zobowiązania funduszy własnych konsolidowanych metodą pełną, których łączna wartość wynosi do 230 mln zł. Emitent prowadzi przy tym analizę odnośnie do uzupełnienia spisu wierzytelności o aktualizację kwot zobowiązań warunkowych (gwarancji) o łącznej wartości do kwoty 50 mln zł” – napisano.

W dalszej części komunikatu podkreślono, że „wartość bilansowa zobowiązań skonsolidowanych emitenta oraz funduszy własnych emitenta wynosi na dzień 8 maja 2018 r. kwotę ok.3,35 mld zł”. „W kwocie tej zawarte są zobowiązania zabezpieczone, głównie wobec banków oraz innych instytucji finansowych na łączną kwotę 612,3 mln zł” – dodano.

Prezes Get Back zatrzymany

W połowie czerwca na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali byłego prezesa spółki GetBack S.A. – Konrad K. Prokuratura podjęła decyzję o zatrzymaniu w związku z koniecznością przedstawienia byłemu prezesowi spółki GetBack S.A. miedzy innymi zarzutów popełnienia przestępstwa usiłowania oszustwa na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach w obrocie gospodarczym na szkodę spółki Getback S.A. oraz przestępstw dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi i podawania nieprawdy do publicznej wiadomości o działaniach spółki. Zatrzymanie związane jest z śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie dotyczącym nieprawidłowości w działaniu grupy kapitałowej GetBack S.A.

Źródło: ISBnews
 2

Czytaj także