ZP Rady Europy przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do oddania Polsce wraku Tu-154M

ZP Rady Europy przyjęło rezolucję wzywającą Rosję do oddania Polsce wraku Tu-154M

Miejsce katastrofy smoleńskiej, szczątki TU-154M
Miejsce katastrofy smoleńskiej, szczątki TU-154M / Źródło: Wikipedia / By Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC 3.0
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przyjęło w piątek 12 października rezolucję wzywającą Rosję do zwrotu Polsce wraku samolotu Tu-154M, który rozbił się w 2010 roku pod Smoleńskiem.

W rezolucji zwrócono uwagę, że zgodnie z załącznikiem 13 Konwencji Chicagowskiej, od państwa, w którym doszło do wypadku, wymaga się zwrotu wraku i innych istotnych materiałów dowodowych państwu, w którym statek powietrzny był zarejestrowany, po tym, jak badanie technicznych przyczyn katastrofy zostanie zakończone. Podkreślono, że w przypadku Tu-154AM, badanie technicznych przyczyn katastrofy zostało zakończone w styczniu 2011 roku.

Dalej podkreślono, że odmowa zwrotu wraku i innych dowodów ze strony władz Federacji Rosyjskiej stanowi „nadużycie prawa”„wzmogła spekulacje, że Rosja ma coś do ukrycia”. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wzywa następnie do zwrotu wraku bez dalszej zwłoki, a do tego czasu odpowiedniego zabezpieczenia wraku i powstrzymanie się od działań, które uznane mogą zostać za bezczeszczenie miejsca katastrofy.

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy

Zgromadzenie Parlamentarne (Parliamentary Assembly) to jeden z dwóch głównych organów statutowych Rady Europy. Zasiada w nim 648 przedstawicieli parlamentów krajowych (324 członków oraz taka sama liczba ich zastępców), a liczba delegatów zależna jest od liczby mieszkańców państwa.

Zadania ZP Rady Europy

  • Zgromadzenie Parlamentarne monitoruje stan przestrzegania przez państwa członkowskie ich zobowiązań. Przeprowadza wizyty terenowe służące przygotowaniu raportów. Na zaproszenie państw monitoruje przebieg wyborów.
  • Zgromadzenie Parlamentarne posiada ważne kompetencje w zakresie wyborów w Radzie Europy. Wybiera m.in. sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Komisarza Praw Człowieka oraz Sekretarza Generalnego Rady Europy, jego zastępcę oraz Sekretarza Generalnego Zgromadzenia Parlamentarnego.
  • Opinia Zgromadzenia Parlamentarnego jest niezbędna dla przyjęcia przez Radę Europy nowych konwencji. Zalecenia ZPRE były też impulsem do podjęcia przez Komitet Ministrów prac nad wieloma nowymi konwencjami RE.
  • Współpracuje z Parlamentem Europejskim, Zgromadzeniem Parlamentarnym OBWE i innymi instytucjami w celu wzmocnienia wpływu parlamentarzystów na sprawy europejskie.
  • Przyznając specjalne statusy (np. gościa specjalnego lub partnera dla demokracji), Zgromadzenie Parlamentarne współpracuje z niektórymi parlamentami państw spoza Rady Europy.
  • ZPRE ma także szczególną rolę w procesie przystępowania nowych państw do RE: opiniuje ich kandydatury, a następnie prowadzi szczególny monitoring post-akcesyjny wypełniania zobowiązań członkowskich przez nowe państwa członkowskie.

Czytaj także:
Udana akcja polskich służb. Uniemożliwiono wyłudzenie 340 mln zł

Czytaj także

Czytaj także