Wrocław. Sąd uchylił decyzję prezydenta o odwołaniu Marszu Niepodległości

Wrocław. Sąd uchylił decyzję prezydenta o odwołaniu Marszu Niepodległości

Panorama Wrocławia
Panorama Wrocławia Źródło: Fotolia / mbanaszk
Z informacji Polskiego Radia wynika, że Sąd Okręgowy uwzględnił odwołanie organizatorów marszu narodowców we Wrocławiu i tym samym uchylił zakaz wydany przez prezydenta Rafała Dutkiewicza.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił decyzję prezydenta miasta Rafała Dutkiewicza o zakazie organizacji Marszu Niepodległości 11 listopada. Dziennikarze Polskiego Radia poinformowali, że magistrat ma czas na złożenie odwołania do jutra do godziny 12:25.

twitter

Zakaz marszu we Wrocławiu

„Prezydent Rafał Dutkiewicz po zasięgnięciu opinii policji i w porozumieniu ze mną, podjął decyzję o wydaniu zakazu organizacji marszu narodowców 11 listopada” – poinformował 6 listopada prezydent-elekt Wrocławia Jacek Sutryk. „Podjąłem decyzję o wydaniu zakazu organizacji Narodowego Marszu Niepodległości, po zasięgnięciu opinii Policji i w porozumieniu z prezydentem elektem Jackiem Sutrykiem” – poinformował z kolei na swoim Twitterze Rafał Dutkiewicz.

„Organ gminy po przeanalizowaniu całokształtu okoliczności i dowodów zgromadzonych w sprawie stwierdza, iż może dojść do naruszenia przepisów (…) poprzez odbycie planowanego zgromadzenia, którego przebieg wyczerpywałby ustawowe znamiona przestępstw i wykroczeń stypizowanych w w/w. przepisach tj. znieważania osób, nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych oraz udział w zgromadzeniu osób posiadających przy sobie wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały i narzędzia” – napisano w uzasadnieniu decyzji.

twitter

Źródło: Polskie Radio
 14

Czytaj także