KE: wstrzymać prace w Dolinie Rospudy

KE: wstrzymać prace w Dolinie Rospudy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Komisja Europejska jest gotowa zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE o wydanie Polsce nakazu wstrzymania prac przy budowie obwodnicy Augustowa w cennej przyrodniczo Dolinie Rospudy - powiedział komisarz ds. środowiska Stawros Dimas.
Podczas spotkania w Brukseli z ministrem środowiska Janem Szyszką Dimas zapowiedział, że jeszcze we wtorek wyśle do polskiego rządu list z takim ostrzeżeniem. "Jeśli reakcja polskiej strony będzie niesatysfakcjonująca, rozpoczniemy przyspieszoną procedurę jak najszybciej, by zapobiec wyrządzeniu niepowetowanych szkód w środowisku naturalnym. Mam nadzieję, że uda się zapobiec poważnej katastrofie" - oświadczył komisarz.

Podkreślił swoje rozczarowanie tym, że mimo upomnień ze strony Komisji Europejskiej Polska postanowiła kontynuować procedury, które otwierają drogę do budowy obwodnicy Augustowa na terenach chronionych w ramach unijnego programu Natura 2000.

pap, ss

 0

Czytaj także