Radio Zet sprzedane. Udziały w spółce wykupiła m.in. Agora

Radio Zet sprzedane. Udziały w spółce wykupiła m.in. Agora

Siedziba Radia Zet w Warszawie
Siedziba Radia Zet w Warszawie / Źródło: Wikimedia Commons
Wielomiesięczna saga pt. „Sprzedaż Eurozetu” dobiegła końca. Udziały w spółce wykupiły SFS Ventures oraz Agora. Drugi z wymienionych podmiotów wydał komunikat w którym objaśnił, czy będzie miał wpływ na ramówkę programową mediów wchodzących w skład Eurozetu.

Czeska spółka SFS Ventures razem z Agorą przejmą Eurozet. Druga ze spółek za 40 proc. udziałów zapłaci 130,7 mln zł. 75 mln z tej kwoty pochodzi z sublimitu kredytowego w rachunku bieżącym, a część ze środków własnych. „Transakcja jest zgodna z długoterminową strategią Grupy Agora, w szczególności z planem wzmacniania pozycji grupy kapitałowej Agory w wybranych obszarach dotychczasowej działalności. Może ona wpłynąć na zrewidowanie planów inwestycyjnych grupy kapitałowej Agora w biznesach pozamediowych” – zaznaczyła Agora w komunikacie.

Co z wpływem na strategię programową?

Spółka przekazała w oświadczeniu, że „mając na uwadze ochronę inwestycji Agora w Eurozet oraz ochronę pozycji Agora jako wspólnika mniejszościowego Eurozet, Agorze przysługują typowe uprawnienia wspólnika mniejszościowego, w tym prawo do mianowania i odwołania jednego członka rady nadzorczej Eurozet, oraz wpływ na decyzje w wybranych kluczowych sprawach dotyczących, w szczególności struktury kapitałowej, zmiany umowy spółki, zmiany kapitału zakładowego czy likwidacji spółki”. „Agora jako wspólnik mniejszościowy nie będzie mieć wpływu m.in. na działalność operacyjną Eurozet, ani strategię programową radiostacji” – dodano.

Umowa zawiera zapis mówiący o tym, że w okresie zaczynającym się za rok i trwającym do 20 czerwca 2020 roku, Agora będzie mogła skorzystać z tzw. opcji call, czyli wezwać wspólnika do sprzedaży 60 proc. udziałów Eurozetu. „Cena nabycia przez Agorę udziałów objętych opcją w przypadku skorzystania przez Agorę z opcji call zostanie określona w oparciu o formułę określoną w umowie wspólników uwzględniającą osiągnięcie określonych wskaźników finansowych przez SFS Ventures” – podsumowano.

Czytaj także:
Prezes CPK nagle zrezygnował. Co dalej z megalotniskiem?

Czytaj także

 7
 • ... innymi słowy w dalszym ciągu wszystko w żydowsko-kumunistycznych lub niemieckich rękach?
  • Dlatego tak bardzo potrzebna jest repolonizacja mediów. W Europie zachodniej jest niedopuszczalne aby duże media były w  obcych rękach, tylko my jeszcze żyjemy w tym komunistycznym świecie z papieru.
   •  
    no to zaczną edolić na antenie, żeby tylko się nie jąkali
    • @Aleksandra Kowalska
     Aha, czyli Pis nic nie zrobił, przez te wszystkie lata, żeby ograniczyć wykup polskich mediów przez obcy kapitał.
     • WP podaje , ze kupil je Soros, wiec pierwsza rzecza jaka uczynilam, bylo skasowanie tej stacji z listy SAT.