KEP wydała oświadczenie ws. Deklaracji LGBT+. „Sprzyja dyskryminacji”

KEP wydała oświadczenie ws. Deklaracji LGBT+. „Sprzyja dyskryminacji”

Konferencja Episkopatu Polski
Konferencja Episkopatu Polski / Źródło: Twitter / @EpiskopatNews
Konferencja Episkopatu Polski wydała oświadczenie w sprawie tak zwanej Deklaracji LGBT+. Biskupi wraz z rodzinami i środowiska wyrażającymi sprzeciw wobec Karty, apelują o „wycofanie budzących wątpliwości etyczne i prawne rozwiązań”. Przypominają ponadto, że zgodnie z Konstytucją RP „każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed (…) demoralizacją”.

Biskupi zaznaczają, że wyrażają sprzeciw wobec projektu, jednak zapewniają, że „u podstawy ich stanowiska nie stoi brak szacunku dla godności wyżej wspomnianych osób, ale troska o dobro wspólne całego społeczeństwa, a zwłaszcza o poszanowanie praw rodziców i dzieci”. Według KEP, Karta proponuje „szereg działań o charakterze promującym środowiska homoseksualne bądź inicjatyw stygmatyzujących w wymiarach społecznych osoby wyznające inny światopogląd lub religię”. Biskupi wyjaśniają, że „chociaż zakłada przeciwdziałanie dyskryminacji, to jednak sprzyja dyskryminacji innych”.

Jak czytamy w oświadczeniu, „można się obawiać”, że ewentualne wprowadzenie przytoczonych w Deklaracji LGBT+ postulatów, spowodować może „istotną zmianę w funkcjonowaniu demokracji”, powodując ograniczenie praw dzieci, rodziców ale też wszystkich obywateli. „Może prowadzić także do poważnego ograniczenia wolności gospodarczej, która podporządkowana byłaby ideologicznym postulatom” – dodają.

KEP odnosi się dalej do propozycji wprowadzenia zajęć edukacji seksualnej uwzględniającej „kwestie tożsamości psychoseksualnej i identyfikacji płciowej”, zgodnej ze standardami i wytycznymi WHO. Podkreślają, że w ich opinii „projekt ten może łatwo pozbawić rodziców wpływu na wychowanie ich dzieci i stać się programem je deprawującym”.

Konferencja Episkopatu Polski pisze, że „Kościół ze swej strony uznaje za słuszne i potrzebne seksualne wychowanie dzieci, które rozumie jako wstępne przygotowanie do życia w małżeństwie obejmujące również odkrycie prawdziwego sensu ludzkiej płciowości”. Wyraża jednak obawę, że Karta „wprowadzi do szkół program wychowania seksualnego w duchu ideologii gender, adresowany już do małych dzieci”. Zaznacza, że wychowanie to „musi być prowadzone stopniowo, na miarę odkrywania przez dziecko różnych przejawów swojego ciała”. „W procesie wychowania dziecko winno na pierwszym miejscu poznać piękno miłości, która nie skupia się na sobie, ale uczy dostrzegania innych osób i nabywania umiejętności dzielenia się z nimi radością, również za cenę własnych wyrzeczeń. Koncentracja na sobie, egoistyczne sprawianie sobie przyjemności i zaspokajanie swoich potrzeb, nie jest w stanie ukształtować człowieka jako zintegrowanego wewnętrznie na poziomie sfery ducha i ciała, otwartego na potrzeby drugiej osoby oraz przygotować je do wspólnoty życia” – czytamy. „Przekaz dziecku wiedzy o seksualności, nierespektujący powyższych przesłanek, zakłóca jego rozwój emocjonalny i wywołuje niepokój moralny” – podkreśla KEP.

Czytaj także:
Warszawska Deklaracja LGBT+ budzi wiele kontrowersji. Co znalazło się w treści dokumentu?

Czytaj także

 0