Michalkiewicz dotarł do tajnej notatki MSZ? Chodzi o sprawę roszczeń żydowskich wobec Polski

Michalkiewicz dotarł do tajnej notatki MSZ? Chodzi o sprawę roszczeń żydowskich wobec Polski

Działacze Konfederacji
Działacze Konfederacji Źródło: Twitter / Konfederacja
Podczas konferencji prasowej działacze Konfederacji stwierdzili, że dotarli do tajnej notatki MSZ, która dotyczy kwestii restytucji mienia żydowskiego.

Stanisław Michalkiewicz powiedział podczas konferencji prasowej, że notatka, do której dotarł, została sporządzona 25 października ubiegłego roku. Dotyczy ona rozmów z udziałem ambasadora Jacka Chodorowicza, który jest także pełnomocnikiem szefa MSZ ds. kontaktów z diasporą żydowską oraz Thomasa Yazdgerdiego, który jest jego odpowiednikiem ze strony USA.

Zdaniem publicysty w notatce umieszczono rodzaj harmonogramu odnośnie działań polskiej i amerykańskiej dyplomacji w sprawie restytucji mienia żydowskiego. – Rozmówca pana Chodorowicza konsekwentnie podkreślał, że zdaje sobie sprawę, iż sprawa restytucji musi być rozpatrywana w horyzoncie czasowym 2019 r., jako roku wyborczego w Polsce, z podstawowym terminem w postaci wyborów do parlamentu na jesieni 2019 r. Podkreślił, że strona amerykańska jest zainteresowana, aby w okresie do wyborów parlamentarnych w Polsce, a jednocześnie do momentu przekazania do Kongresu raportu w ramach ustawy Just 447, strona polska w konkretny sposób posunęła kwestię restytucji do przodu – powiedział Michalkiewicz dodając, że „amerykański dyplomata naciskał na podjęcie rozmów z przedstawicielami społeczności żydowskiej”.

Według publicysty w notatce pojawił się również apel o rozpoczęcie negocjacji i ustalenie konkretnych kwot, które miałyby zostać zwrócone Żydom. – Strona amerykańska nie spodziewa się działań legislacyjnych w określonym wyżej horyzoncie czasowym przed wyborami, natomiast uważa za możliwe konkretne rozmowy i działania nie mające wymiaru publicznego i formalnego. Chodzi o przeforsowanie takiego ustawodawstwa, które żydowskim roszczeniom nadałoby pozory legalności – tłumaczył Michalkiewicz.

Czytaj też:
Żydzi domagają się odszkodowań od belgijskich kolei za wywózki do Auschwitz

Źródło: Wirtualna Polska