Abp Gądecki apeluje o zmianę kryterium ustalania liczby wiernych w kościele. Napisał list do premiera

Abp Gądecki apeluje o zmianę kryterium ustalania liczby wiernych w kościele. Napisał list do premiera

Abp Stanisław Gądecki
Abp Stanisław Gądecki / Źródło: Newspix.pl / TEDI
Rząd w odpowiedzi na rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa wprowadził szereg ograniczeń, które m.in. dotknęły sfery życia religijnego. Na mocy obowiązujących obostrzeń do 19 kwietnia we mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. O zmianę regulacji w tym zakresie do premiera zaapelował przewodniczący KEP.

„Kościół katolicki w Polsce z szacunkiem przyjmuje działania Państwa polskiego, których celem jest ochrona zdrowia i życia Polaków w sytuacji pandemii. Na szczególne uznanie zasługuje wysiłek podejmowany tak przez lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, innych pracowników służby zdrowia i służb sanitarnych, jak i przez służby mundurowe” – napisał abp Stanisław Gądecki. Przewodniczący KEP w liście do premiera zwrócił uwagę, że Kościół wspiera walkę z  przez wytrwałą, codzienną modlitwę duchownych jak również wiernych świeckich oraz przez konkretną pomoc personalną i materialną świadczoną przez Caritas, duchowieństwo, zgromadzenia zakonne, wiernych świeckich czy zaangażowanie wolontariuszy.

Duchowy wymiar walki z COVID-19

Arcybiskup Stanisław Gądecki zaznaczył, że „w związku z restrykcjami dotyczącymi przemieszczania się i gromadzenia, ostatnie dni również w kościołach były bardzo trudne, zwłaszcza w okresie świątecznym, niemniej zrozumiałe w kontekście walki o życie ludzkie”. „Po tygodniach ograniczeń, cieszą nas zapowiedzi złagodzenia nałożonych restrykcji, w tym dotyczących zgromadzeń religijnych” – dodał przewodniczący KEP. Arcybiskup Gądecki zwrócił uwagę na duchowy wymiar walki z pandemią COVID19. „Siła do walki z epidemią pochodzi przecież nie tylko z siły intelektu, czy psychiki, ale przede wszystkim z siły ducha, która od wieków w Polsce jest umacniana dzięki sakramentom i wspólnej modlitwie” – podkreślił.

Proporcjonalne kryterium ustalania liczby wiernych w kościele?

W dalszej części listu do premiera przewodniczący KEP zwrócił uwagę na „potrzebę bardziej spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwego kryterium ograniczania dopuszczalnej liczby wiernych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych podmiotów”. „Ponadto restrykcje nie powinny obejmować osób znajdujących się poza budynkiem sakralnym, do których stosują się ogólne przepisy o zachowaniu bezpiecznej odległości” – zaznaczył abp Gądecki.

Jedna osoba na 9m2?

Arcybiskup zaproponował także nowe brzmienie § 9 ust. 2 aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. „W okresie od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania ograniczeń w kwestii sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, ograniczenia te polegają na obowiązku zapewnienia, aby – w trakcie sprawowania kultu religijnego, czynności lub obrzędów religijnych – w danym obiekcie znajdowała się jedna osoba na 9 m2, nie wliczając w to osób sprawujących kult i posługujących lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu. Powyższe przepisy odnoszą się do osób znajdujących się wewnątrz obiektów sakralnych. W innych przypadkach mają zastosowanie ogólne przepisy o zachowaniu bezpiecznej odległości” – czytamy.

Na zakończenie listu do premiera Mateusza Morawieckiego abp Stanisław Gądecki poinformował, że „ufa, że dzięki wysiłkom wszystkich Polaków, uda się ochronić zdrowie i życie wielu z naszych rodaków, a sytuacja, którą przechodzimy umocni naszą jedność i uczyni nasze społeczeństwo jeszcze bardziej solidarnym i silnym”.

Czytaj też:
Nowe obostrzenia w walce z koronawirusem w Polsce. Najważniejsze informacje na grafikach

Opracowała:
Źródło: Episkopat.pl
 0

Czytaj także