Temat: Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Premier Mateusz Morawiecki
Premier Mateusz Morawiecki / Źródło: Flickr / KPRM
Mateusz Morawiecki to były bankowiec, minister finansów i rozwoju oraz wicepremier. Od 11 grudnia 2017 roku jest premierem Rzeczpospolitej Polskiej. Zastąpił na tym stanowisku Beatę Szydło

Mateusz Morawiecki – biografia

Mateusz Morawiecki ma 20 czerwca 1968 we Wrocławiu. W 1992 roku uzyskał dyplom z historii, którą ukończył na Uniwersytecie Wrocławskim. Dokształcał się m.in. na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie w Hamburgu. W 1995 roku zdobył dyplom MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W następnych latach angażował się w przedsięwzięcia biznesowe i polityczne. W latach 1996–1997 prowadził projekty badawcze w zakresie bankowości i makroekonomii na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Uczestniczył w negocjacjach warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jako członek zespołu ministerialnego. Jest współautorem podręcznika z zakresu prawa unijnego i ekonomiki integracji gospodarczej.

W 1998 roku rozpoczął pracę w Banku Zachodnim, gdzie w kolejnych latach był doradcą prezesa zarządu, a następnie dyrektorem banku. W 2001 roku, po połączeniu Banku Zachodniego i Wielkopolskiego Banku Kredytowego, wszedł w skład zarządu Banku Zachodniego WBK, a od maja 2007 roku pełnił funkcję prezesa tej instytucji. W 2010 powołano go w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku.

Z posady prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK zrezygnował 9 listopada 2015 roku, gdy wszedł w skład rządu Beaty Szydło.

Mateusz Morawiecki – kariera polityczna

W listopadzie 2015 roku Mateusz Morawiecki objął resort rozwoju i stanowisko wicepremiera w rządzie Beaty Szydło. We wrześniu 2016 roku został superministrem, stając na czele resortu finansów oraz Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Od 2008 r. do objęcia stanowiska wicepremiera i Ministra Rozwoju był konsulem honorowym Republiki Irlandii w Polsce. W 2013 r. został odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Natomiast w 2015 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mateusz Morawiecki – premier Polski

Mateusz Morawiecki został rekomendowany na stanowisko prezesa Rady Ministrów przez komitet polityczny 7 grudnia 2017 roku. 8 grudnia Morawiecki został desygnowany przez prezydenta na premiera, a 11 grudnia zostało powołany na to stanowisko w miejsce Beaty Szydło. Jednocześnie został też ponownie powołany na urząd ministra rozwoju i finansów.

12 w Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. 9 stycznia 2018 roku Mateusz Morawiecki został odwołany z funkcji ministra rozwoju i finansów.

Mateusz Morawiecki – życie rodzinne

Kremer jest synem Kornela Morawieckiego. Ma żonę i czwórkę dzieci.

Powiązane teksty