Andrzej Duda przedstawił Kartę Rodziny. „Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny”

Andrzej Duda przedstawił Kartę Rodziny. „Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny”

Andrzej Duda
Andrzej Duda Źródło: Twitter / @AndrzejDuda2020
– Rodzina zasługuje na szczególne wsparcie ze strony państwa. Rodzina tworzy i buduje społeczeństwo – mówił na konferencji prasowej Andrzej Duda. Prezydent podpisał Kartę Rodziny, a podczas spotkania z dziennikarzami przedstawił jej główne założenia.

Podczas konferencji prasowej ocenił, że to tożsamość pomogła polskiemu narodowi przetrwać najtrudniejsze czasy. – Polska rodzina przechowała nasze wartości. Rodzina jest szczególną wartością, która wymaga szczególnej pieczy ze strony państwa – mówił. – Małżeństwo to związek kobiety i mężczyzn i takim pozostanie. To wynika expressis verbis z zapisów Konstytucji. Nie mam wątpliwości, że adopcja dzieci przez pary jednopłciowe nie może zostać wprowadzona – mówiła głowa państwa.

Nie zabrakło także zwrócenia uwagi na edukację seksualną. Zdaniem Andrzeja Dudy rodzice mają prawo do weryfikacji, w jaki sposób jest ona prowadzona w szkołach. – Rodzice mają prawo do wychowania dzieci wedle swoich przekonań i nikt nie powinien w to ingerować. Nikt nie ma prawa narzucać, jak rodzice mają wychowywać swoje dzieci – tłumaczył.

twitter

Czym jest Karta Rodziny?

Andrzej Duda podkreślił, że Karta Rodziny to nie tylko wsparcie finansowe, ale również „gwarancja programów, które zostały już wprowadzone”. Mowa tutaj o 500 plus, Mama plus czy wprowadzeniu bonu wakacyjnego na każde dziecko oraz objęciu opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami. – To gwarancja utrzymania obniżonego wieku emerytalnego – dodawał. Prezydent zadeklarował również utrzymanie programu 13. Emerytura czy finansowania leków dla osób po 75. roku życia.

W podpisanym przez polityka dokumencie znalazły się także wzmianki na temat eliminowania przemocy w rodzinie oraz podwyższenia kar za dopuszczanie się takich czynów. Prezydent zwrócił również uwagę, że państwo powinno wzmacniać ochronę dzieci przed pornografią, ale jednocześnie podkreślił, że w tej kwestii inicjatywa należy także do rodziców.

– Państwo powinno czynić wszelkie działania, aby wspierać kobiety, ułatwiać im powrót na rynek pracy po urlopie macierzyńskim – kontynuował Andrzej Duda. Polityk chce także zapewnienia ochrony prawnej oraz materialnie osobom samotnie wychowującym dzieci oraz poprawy funkcjonowania funduszu alimentacyjnego i zwiększenie ściągalności środków. W Karcie Rodziny uwzględniono również wsparcie dla wykonywania pracy zdalnej czy zachęcanie pracodawców do tworzenia przyjaznych warunków pracy dla matek.

twitterCzytaj też:
Wojenka między Gowinem a Terleckim? „To nic osobistego”