Ksiądz ze Śląska odradza noszenie maseczek. Poleca za to święconą wodę

Ksiądz ze Śląska odradza noszenie maseczek. Poleca za to święconą wodę

Ks. Daniel Galus
Ks. Daniel Galus / Źródło: Wikimedia Commons / Januarybratek, CC BY-SA 4.0
Ksiądz Daniel Galus, prowadzący Pustelnię Czatachowa (woj. śląskie) mówił podczas mszy o szkodliwości noszenia maseczek i nawoływał do ich zdejmowania. Polecił jednak wiernym odkażanie się wodą święconą. Nagranie kazania zamieszczono w sieci.

Od soboty 10 października na terenie całego kraju obowiązuje żółta strefa. Oznacza to m.in. noszenie maseczek we wszystkich miejscach publicznych, w tym także na świeżym powietrzu. Obostrzenia nie omijają również kościołów, co jednak nie spodobało się księdzu Danielowi Galusowi ze Śląska. W sieci pojawiło się nagranie, na którym duchowny przekonuje zgromadzonych wiernych o szkodliwości używania maseczek i zachęca do zdejmowania ich podczas mszy świętej.

– Nosząc maskę można się tylko zatruć. Dlatego taka moja prośba, by jej nie nosić, dla swojego zdrowia właśnie i bezpieczeństwa – nawoływał ksiądz. Zdaniem duchownego maseczka utrudnia również modlitwę, ponieważ bez niej można modlić się "w wolności, spokoju i z radością". Obowiązek zakrywania nosa i ust to z kolei przejaw zniewolenia – argumentował ksiądz. – Jak można tak wielbić Pana Boga? Nie da się. Wszystko będzie tłumione. Niektórzy chcą nas zgasić, zniewolić, przeszkadzać nam się modlić. A my będziemy się tutaj modlić tak jak Pan chce. A Pan chce, byśmy się modlili w wolności, bez masek – głosił.

Zdaniem duchownego alternatywą dla noszenia maseczki jest odkażanie się wodą święconą, której w kościele jest pod dostatkiem. „Nowa Trybuna Opolska” potwierdziła autentyczność zamieszczonego w sieci nagrania w sekretariacie Pustelni Czatachowa.

twitter

Kim jest ks. Daniel Galus?

Jak podaje serwis, ksiądz Daniel Galus to prezbiter Kościoła katolickiego związany z Ruchem Odnowy w Duchu Świętym. Prowadzi on Pustelnię w Czatachowie w woj. śląskim. Działalność duchownego wzbudza liczne kontrowersje, dlatego już dwukrotnie wydano komunikat zakazujący księżom i osobom świeckim uczestniczenia w spotkaniach modlitewnych organizowanych przez Galusa. Komunikaty te wystosowano w 2014, a następnie w 2017 roku – przypomina „Nowa Trybuna Opolska”.

Czytaj też:
Nieustanna modlitwa i krzyże morowe. Biskup płocki o walce z koronawirusem

Źródło: Nowa Trybuna Opolska, Twitter
 1
 •  
  OŚWIADCZENIE KSIĘDZA DANIELA GALUSA
  Działając w imieniu własnym – wobec pojawiających się w Prasie i Internecie informacji, jak również w nawiązaniu do Oświadczenia Rzecznika Prasowego Archidiecezji Częstochowskiej ks. kan. mgr lic. Mariusza Bakalarza odnośnie mojej osoby i prowadzonej działalności duszpasterskiej wskazuję, co następuje.
  Podjęta przeze mnie działalność w ramach pustelni oraz Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa uzyskała aprobatę poprzedniego arcybiskupa Stanisława Nowaka, Metropolitę Częstochowskiego, a także obecnego arcybiskupa dra Wacława Depo. Od momentu powstania, ewangelizacja jest wykonywana w zgodzie z zasadami Kościoła, wszelkie nakazy są respektowane.
  Uważam za niedopuszczalny fakt nazwania Wspólnoty mianem „sekty”, bez przedstawienia konkretnych zarzutów i argumentów. Kierowane wobec mojej osoby pomówienia czy insynuacje są nieprawdziwe, krzywdzące i w sposób świadomy nastawione na dyskredytowanie mojej osoby i Wspólnoty, zwłaszcza wobec faktu, iż do dnia dzisiejszego na wskutek informacji opublikowanych przez Kurię, nie zostało wszczęte żadne postępowanie mające na celu ograniczenie możliwości działania.
  Stwierdzenia publikowane w prasie, a także wypowiedzi Kurii w przedmiocie naszej Wspólnoty traktuję nie tylko jako bezpośredni atak na moją osobę, ale także moich wiernych i Kościół Katolicki.
  Podkreślam, iż moje działania i wypowiedzi zawsze były motywowane w pierwszej kolejności dobrem Wiernych i ich bliskich.
  Wskazuję także, iż od dłuższego czasu czynię ogromne nakłady pracy, aby Kuria Metropolitalna uregulowała status formalno-prawny Wspólnoty, jak i ułożyła zasady dalszej działalności.
  Wobec powyższego niezgodnym z prawdą jest, jakoby działalność Wspólnoty nie była znana Kurii Metropolitalnej. Zaznaczam, iż zarówno mojej osobie, jak i prowadzonej przeze mnie Wspólnocie, zawsze zależało na współpracy i porozumieniu z organami Kurii.
  Krzywdzącym jest wskazywanie na brak łączności z Kurią, podczas gdy organizowana przeze mnie działalność ewangelizacyjna jest prowadzona w sposób jawny, a każdy jej przejaw jest publicznie udostępniany.
  Odnosząc się wprost do zawartych w artykułach oraz oświadczeniu informacji wskazuję, iż w żaden sposób nie podważam nakazów czy zakazów hierarchii kościelnej. Jako kapłan mam prawo do wyrażania opinii na temat spraw bieżących. Wskazać należy, iż z tego prawa korzysta wielu kapłanów, nie budząc przy okazji zainteresowania szerszego gremium.
  Wypowiedziane przeze mnie słowa miały na celu zwrócenie uwagi na umiłowanie wolności człowieka. Coraz więcej mówi się o tym, iż zostały naruszone podstawowe prawa obywatelskie, wskazane w Konstytucji RP.
  W tym miejscu apeluję o zaprzestanie rozpowszechniania oszczerstw, pomówień i przeinaczeń dotyczących Wspólnoty Miłość i Miłosierdzie Jezusa, pragnąc jedynie normalizacji stosunków z Kurią oraz hierarchią.
  Dalece krzywdzącym jest dla mnie skupienie się na mojej osobie i wypowiedzi wyrwanej z kontekstu. Uważam to za prowokację wymierzoną względem mojej osoby.
  Upubliczniony przez osobę trzecią bez mojej wiedzy i zgody materiał ze spotkania na terenie Pustelni został wykorzystany niezgodnie z jego przeznaczeniem i wywołał falę krzywdzących komentarzy. Spotkania wiernych w Czatachowej cechują się wyjątkową i podniosłą atmosferą, a przybyłych gości traktuję jak członków rodziny. Cała moja działalność ukierunkowana jest na promowanie miłości, wolności, braterstwa, a wszystkich odwiedzających darzę ogromnym zaufaniem.
  Kościół Katolicki w założeniu miał pozostawać domem dla wszystkich osób. Pustelnia daje taką możliwość, chcąc umożliwić łączność z Bogiem w możliwie pełnej relacji.
  Zaistniałą sytuację traktuję jako wyzwanie, apelując o zrozumienie i szacunek do wszystkich ludzi dobrej woli. Jednocześnie wyrażam sprzeciw wobec ataku, który spotkał moją osobę i rzutuje na prowadzoną działalność, która od zawsze polegała na służbie Bogu.
  Z pasterskim błogosławieństwem, +Daniel Galus
  Czatachowa, dnia 14 października 2020 roku
  Oświadczenie w pdf można pobrać pod adresem https://mimj.pl/oswiadczenie-Daniel-Galus

  Czytaj także