Mateusz Morawiecki powołał nową radę. Premier ujawnił jej główne zadania

Mateusz Morawiecki powołał nową radę. Premier ujawnił jej główne zadania

Rada ds. COVID-19
Rada ds. COVID-19 Źródło:gov.pl/web/premier
W środę Mateusz Morawiecki powołał Radę ds. COVID-19, która zastąpi Radę Medyczną. Nowy organ będzie analizował nie tylko bieżącą sytuację zdrowotną, a także gospodarczą i społeczną. Rada będzie też przedstawiała propozycje działań w zakresie walki z pandemią.

W połowie stycznia po spotkaniu z  13 z 17 członków Rady Medycznej przy premierze złożyło rezygnację z pełnionej funkcji. Eksperci wyjaśnili, że powodem tej decyzji był „niedostateczny wpływ na poczynania rządu” i głosy negujące zagrożenie koronawirusem. Minister Zdrowia poinformował, że rada zmieni formułę i znajdą się w niej m.in. ekonomiści i socjolodzy.

W środę Morawiecki powołał Radę ds. COVID-19. Premier podkreślił podczas inauguracyjnego posiedzenia, że walka z pandemią wciąż trwa. Wyjaśniał, że jej skutki są nie tylko związane z medycyną, ale też z edukacją, gospodarką czy sprawami społecznymi. –  może za kilka miesięcy zniknąć z mediów, ale nie zniknie z naszych wyzwań i nie może zniknąć z horyzontalnej strategii państwa polskiego – wyjaśniał premier.

Mateusz Morawiecki powołał Radę ds. COVID-19. Ujawnił jej zadania i członków

Do 17 ekspertów z dziedziny medycyny dołączyło sześciu specjalistów z zakresu nauk społeczno-ekonomicznych. Przedstawicielami instytucji będą: minister zdrowia Adam Niedzielski; prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak; prezes NFZ Filip Nowak; dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Juszczyk, szef GIS Krzysztof Saczka i Główny Inspektor Farmaceutyczny Ewa Krajewska.

Do głównych zadań Rady ds. COVID-19 będzie należało:

• dokonywanie analiz i ocen bieżącej sytuacji zdrowotnej, gospodarczej i społecznej w kraju, w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii;
• przygotowywanie i przedstawianie propozycji działań w zakresie przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru ochrony zdrowia;
• opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych o istotnym wpływie na zagadnienia dotyczące przeciwdziałania i zwalczania skutków pandemii COVID-19.

Czytaj też:
Pół miliona zgonów przez Omikron. WHO: „Coś więcej, niż tragedia”