Senat przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym. Wprowadzono radykalne zmiany

Senat przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym. Wprowadzono radykalne zmiany

Głosowanie w Senacie
Głosowanie w Senacie Źródło: Tomasz Paczos, Kancelaria Senatu
Senat przyjął nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, wprowadzając do niej blisko 30 poprawek. Za takim rozwiązaniem głosowali wszyscy obecni na sali senatorowie.

W Senacie zakończyło się głosowanie nad uchwaloną przez Sejm ustawą o Sądzie Najwyższym, która zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej. Senatorowie wprowadzili blisko 30 poprawek. Za przyjęciem poprawek opowiedziało się 97 senatorów. Żaden z polityków nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W głosowaniu nie wzięło udziału trzech senatorów z klubu Prawa i Sprawiedliwości: Wojciech Skurkiewicz, Stanisław Karczewski oraz Andrzej Pająk.

– Niektóre poprawki zgłoszone w Senacie do ustawy o Sądzie Najwyższym i zarekomendowane przez komisję wskazują na całkowite lekceważenie porządku prawnego i polskiego porządku konstytucyjnego – ocenił jeszcze przed końcem obrad szef sejmowej komisji sprawiedliwości Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości.

Ustawa o Sądzie Najwyższym - najważniejsze poprawki

Senat przyjął poprawki, które przewidują min. że do składu nowo tworzonej Izby Odpowiedzialności Zawodowej losowani będą sędziowie z co najmniej 7-letnim stażem na stanowisku sędziego SN. Politycy wykreślili z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym przepisy, stwierdzające, że okoliczności towarzyszące powołaniu sędziego nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do podważenia orzeczenia wydanego z udziałem tego sędziego lub kwestionowania jego niezawisłości i bezstronności.

Senat wykreślił też z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym przepisy wprowadzające nowy typ deliktu dyscyplinarnego polegającego na „odmowie wykonywania wymiaru sprawiedliwości”. Inna przyjęta poprawka skraca termin na wniesienie wniosku o zbadanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności.

twitter

Senat zdecydował również, że członkowie Izby Dyscyplinarnej stracą swoje stanowiska z dniem wejścia w życie ustawy i nie będą mogli ubiegać się o żadną posadę sędziego SN. Ponadto, wszystkie orzeczenia zapadłe w Izbie Dyscyplinarnej SN są uznane za nieważne i pozbawione skutków prawnych. Zgodnie z przyjętymi poprawkami sędziowie zawieszeni mają wrócić do orzekania, zaś należne im wynagrodzenia ma zostać wyrównane. Senat w poprawce doprecyzował kwestie rozliczeń środków budżetowych związanych z likwidacją Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Czytaj też:
Komisja Europejska zaopiniowała pozytywnie polskie KPO

 1

Czytaj także