"Sprawy rodziny" zmieniają ministerstwo

"Sprawy rodziny" zmieniają ministerstwo

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sprawami rodziny od poniedziałku zajmuje się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a nie jak dotąd Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W tym dniu weszło w życie rozporządzenie premiera w tej sprawie.

Za dział "Sprawy rodziny" w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (MRR) odpowiedzialna została Joanna Kluzik- Rostkowska, która dotąd zajmowała się tą problematyką jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Razem z Kluzik-Rostkowską przechodzi do MRR Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Kluzik-Rostkowska poinformowała, że chce przenieść się do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w połowie czerwca. Wyjaśniła, że powodem tej decyzji są względy merytoryczne i formalne. Zaprzeczała informacjom tygodnika "Wprost", że powodem przejścia jest jej konflikt z szefową resortu pracy Anną Kalatą.

"Będzie mi łatwiej prowadzić różne kampanie medialne i wdrażać zaplanowane programy w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdyż do realizacji tych zamierzeń potrzebny jest łatwy dostęp do funduszy unijnych" - wyjaśniała Kluzik-Rostkowska.

Podlegający Kluzik-Rostkowskiej dział "Sprawy rodziny" obejmuje zadania z zakresu: rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny; rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych; przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie; uwarunkowań demograficznych w kraju; koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia; współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.

"Usytuowanie działu "Sprawy rodziny" oraz Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie środków unijnych w celu wzmocnienia kondycji polskiej rodziny, rozwoju nowoczesnych form opieki nad dziećmi oraz poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy" - głosi poniedziałkowy komunikat MRR.

Resort przypomina, że zespół pod kierownictwem Kluzik- Rostkowskiej przygotował program polityki rodzinnej rządu na lata 2007-2014, a w uzgodnieniach międzyresortowych jest projekt tzw. ustawy rodzinnej, redagowane są ostatnie poprawki w projekcie ustawy o "rodzicielstwie zastępczym", a do końca wakacji ma powstać projekt ustawy regulujący instytucjonalne formy opieki i edukacji dzieci w wieku do sześciu lat.

ab, pap

 0

Czytaj także