Legutko, Kluzik-Rostkowska, Barszcz i Gróbarczyk w rządzie

Legutko, Kluzik-Rostkowska, Barszcz i Gróbarczyk w rządzie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Fot. Maciej Figurski/Forum
Prezydent Lech Kaczyński odwołał z rządu ministrów rekomendowanych przez Ligę Polskich Rodzin i Samoobronę.

Prezydent odwołał lidera LPR Romana Giertycha z funkcji wicepremiera i ministra edukacji. Na stanowisko szefa resortu edukacji Lech Kaczyński powołał Ryszarda Legutkę, wicemarszałka Senatu, bezpartyjnego, ale należącego do senackiego klubu PiS. Prezydent odwołał też Rafała Wiecheckiego (LPR) z funkcji ministra gospodarki morskiej. Na jego miejsce powołał Marka Gróbarczyka (bezpartyjny).

Z rządu zostali także odwołani ministrowie Samoobrony. Annę Kalatę na stanowisku ministra pracy i polityki społecznej zastąpiła Joanna Kluzik-Rostkowska (była wiceminister pracy, obecnie wiceszefowa resortu rozwoju regionalnego). Andrzeja Aumillera na stanowisku ministra budownictwa zastąpił Mirosław Barszcz (były wiceminister finansów).

"Dokonywana zmiana wynika z innej zmiany, ze zmiany sytuacji politycznej, z tego, że zakończyła się praca koalicji" - oświadczył premier Jarosław Kaczyński po dokonaniu zmian w rządzie przez prezydenta. Jak dodał, taka zmiana w składzie gabinetu ma "charakter polityczny".

Premier podkreślił, że zmiany w rządzie "odnoszą się też do sposobu rządzenia, sposobu realizacji tych zadań, które konstytucja stawia przed Radą Ministrów".

J. Kaczyński podziękował odwołanym ministrom, szczególnie wicepremierowi i ministrowi edukacji Romanowi Giertychowi za pracę. Jak jednak dodał, "pewne aspekty tej współpracy" utrudniały wykonanie zadań przez Radę Ministrów. "I dlatego musiało dojść do zakończenia współpracy, niezależnie od daleko idących konsekwencji tego faktu" - zaznaczył.

Premier podkreślił, że najpoważniejszą konsekwencją zmian w jego gabinecie będzie skrócenie kadencji Sejmu i "nieodległe" wybory parlamentarne.

Szef rządu pogratulował nominacji nowym ministrom. "Jestem przekonany, że te zmiany (...) wzmocnią Radę Ministrów, uczynią bardziej spójną i jednocześnie pod niejednym względem lepiej przygotowaną niż w tej chwili" - zaznaczył.

Jak ocenił, stanowiska ministrów objęły osoby "znakomicie przygotowane".

Premier powiedział, że nowa minister pracy Joanna Kluzik- Rostkowska znana jest jako osoba, która wniosła "bardzo wiele w pracę dla polskiej rodziny, dla polskich kobiet". Wyraził przekonanie, że wypełni ona swoje zadania w resorcie w sposób "prawdziwy".

W ocenie szefa rządu, nowy minister edukacji prof. Ryszard Legutko, to "jeden z najwybitniejszych polskich intelektualistów i filozofów". "To osoba, której intelekt i doświadczenie (...) z całą pewnością będzie dobrze służyło temu wszystkiemu, co w tej dziedzinie (edukacji) trzeba uporządkować" - podkreślił.

J.Kaczyński zapowiedział, że nowy minister budownictwa - Mirosław Barszcz przedstawi jeszcze przed wyborami parlamentarnymi program "mieszkaniowy". "Z całą pewnością jeszcze przed wyborami społeczeństwo dowie się o co chodzi, jaki program zostanie przedstawiony" - zaznaczył.

Zdaniem premiera, nowy szef resortu gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk jest "pierwszą osobą pełniącą tę funkcję, która jest specjalistą z tej dziedziny". "Jestem głęboko przekonany, że w tej nowej, niełatwej na pewno roli spełni się znakomicie" - podkreślił.

Szef rządu życzył nowym ministrom powodzenia i tego by "przyczynili się do postępu w ich resortach, aby przyczynili się do tego, żeby ten rząd, także po wyborach mógł swoją misję kontynuować".

pap, ss
 0

Czytaj także