Palikot: komisja "Przyjazne Państwo" w styczniu

Palikot: komisja "Przyjazne Państwo" w styczniu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nadzwyczajna komisja "Przyjazne Państwo" i do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji ukonstytuuje się 9 stycznia 2008 r. - poinformował Janusz Palikot (PO) w piątkowych Sygnałach Dnia.

"Na początku stycznia dojdzie do personalnego ukonstytuowania i zatwierdzenia składu. Kluby zgłosiły już nieformalnie kandydatów. Prezydium musi zatwierdzić ten skład personalny i poddać to pod głosowanie 9 stycznia. Zaraz po tym głosowaniu dojdzie do pierwszego spotkania tego zespołu" - powiedział kandydat na przewodniczącego komisji nadzwyczajnej Janusz Palikot.

Komisja nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" i do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji została powołana w czwartek.

Palikot, który ma być przewodniczącym komisji, planuje, że przez pierwsze 100 dni jej funkcjonowania odbędzie się "mniej więcej" 100 posiedzeń.

"Z bardzo wielu środowisk spływają do nas propozycje różnego rodzaju zmian, które lekarze, weterynarze, czy samorządowcy zdiagnozowali, opisali jako te, które tworzą dla nich różnego rodzaju bariery prawne w ich działalności. Będziemy chcieli zrobić publiczne wysłuchania" - tłumaczył.

Podkreślił, że największym zadaniem komisji będzie unikanie rożnych pułapek, np. ze strony lobbystów, czy na skutek bałaganu wynikającego ze zbyt radykalnych zmian.

Do zadań komisji będzie należeć przegląd i analiza prawa, w celu wskazania przepisów niejasnych, niespójnych, nieskutecznych, zbędnych lub nadmiernie regulujących.

Komisja ma również przygotowywać, w oparciu o przegląd i analizę przepisów, tezy dotyczące niezbędnych zmian w ustawodawstwie.

pap, em