Sejm wybrał nowego RPD

Sejm wybrał nowego RPD

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. PAP
Marek Michalak został wybrany przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Zastąpi Ewę Sowińską, która w kwietniu podała się do dymisji, a z końcem czerwca odeszła z urzędu.

Kandydaturę Michalaka, którego zgłosił klub PO, poparło 237 posłów. Jego kontrkandydatami byli Katarzyna Piekarska zgłoszona przez klub Lewicy (uzyskała 41 głosów) oraz Leszek Dobrzyński zgłoszony przez klub PiS (uzyskał 144 głosy). Większość bezwzględna konieczna do wyboru wynosiła 214.

[[mm_1]]

[[mm_2]]

Marszałek Bronisław Komorowski przypomniał, że Sejm powołuje RPD za zgodą Senatu, który rozpoczyna posiedzenie w środę o godz. 11. "Po uzyskaniu tej zgody, Rzecznik złoży przed Sejmem wymagane ustawą ślubowanie, co może nastąpić jeszcze w czasie tego posiedzenia Sejmu" - zapowiedział Komorowski.

We wtorek Michalak i Piekarska uzyskali pozytywne opinie sejmowych komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Edukacji, Nauki i Młodzieży. Rekomendacji komisji nie uzyskał Dobrzyński.

Michalak podczas posiedzenia komisji deklarował, że jego priorytetami jako RPD będą: walka z biedą wśród dzieci, z przemocą, działania na rzecz wzmocnienia więzi rodzinnych i dbałość o dobrą jakość edukacji oraz opieki zdrowotnej.

Według Michalaka, aby Rzecznik mógł działać skutecznie, konieczne jest wzmocnienie tego urzędu zarówno przez wyposażenie go w szersze uprawnienia, jak i odbudowanie dobrych relacji z organizacjami pozarządowymi, naukowymi oraz międzynarodowymi.

[[mm_3]]

[[mm_4]]

"W sposób zdecydowany wypowiadam się przeciwko wszelkim formom przemocy, w tym również przeciwko klapsowi. Będę promował zmiany mające na celu wyeliminowanie przemocy z polskiej praktyki wychowawczej" - mówił we wtorek Michalak. Zapowiedział również, że zamierza współpracować z mediami i nieustannie promować prawa dziecka.

Michalak chciałby także uruchomić powszechnie dostępny telefon interwencyjno-informacyjny dla dzieci. "Kiedy dziecko do mnie dzwoni, powinienem mieć możliwość, by zareagować natychmiast i sprawdzić absolutnie wszystko. W ciągu tygodnia sińce szybko się goją, nawet na twarzy 9-miesięcznego dziecka" - podkreślił.

Marek Michalak urodził się w 1971 roku w Świdnicy. Ukończył pedagogikę resocjalizacyjną, a także studia podyplomowe w zakresie socjoterapii oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej.

Od 1987 roku pracuje społecznie na rzecz dzieci i młodzieży, m.in. w Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Chorych "Serce" w Świdnicy, Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy, Ogólnopolskim Forum na rzecz Praw Dziecka. W 1994 roku został najmłodszym kawalerem Orderu Uśmiechu, a od 1996 r. jest członkiem Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, od 2007 roku kieruje tą organizacją jako kanclerz.

Doświadczenie w pracy pozarządowej Marka Michalaka, nowego rzecznika praw dziecka, budzi nadzieję na dobrą i wolną od politycznych wpływów kadencję - uważa Joanna Luberadzka- Gruca z Fundacji "Przyjaciółka".

"Jest to osoba, która wyrasta z organizacji pozarządowej i ma doświadczenie w pracy operacyjnej na rzecz dzieci. Daje to nadzieję na to, że będzie to dobra kadencja" - powiedziała PAP dyrektor Fundacji "Przyjaciółka".

Luberadzka oczekuje, że Michalak będzie kompetentny i niepodatny na naciski, "ktoś, kto bez względu na uwarunkowania polityczne, czy opór różnych środowisk będzie zawsze stał po stronie dzieci". "Myślę, że to jest istota działalności rzecznika praw dziecka" - dodała.

Uznała jednak, że było zbyt mało czasu na dokładne poznanie wszystkich kandydatów. "Trudno mi powiedzieć, którego kandydata popierałam, bo od momentu ich ogłoszenia upłynęło bardzo mało czasu. Lepiej znałam tylko pana Leszka Dobrzyńskiego" - powiedziała.

Dyrektor dziecięcej fundacji zwróciła uwagę na to, że nowy rzecznik powinien przede wszystkim zastanowić się nad realnym sposobem przeciwdziałania patologiom z udziałem dzieci, o których ostatnio często donosiły media.

"W dzisiejszej sytuacji, jeśli chodzi o różne doniesienia dotyczące bardzo trudnych sytuacji z udziałem dzieci, jest bardzo ważne, żeby się zastanowić jak zapobiegać takim sytuacjom i w realny sposób bronić praw dzieci" - powiedziała.

 

Fundacja "Przyjaciółka" pomaga dzieciom, organizuje pracę wolontariuszy dla dzieci z domów dziecka, z domów opiekuńczo- wychowawczych. Zajmuje się m.in. zbieraniem funduszy na dożywianie dzieci i wspiera działalność świetlic dla dzieci z ubogich rodzin.

ab, pap, keb

 1

Czytaj także