Senat za energetyką jądrową

Senat za energetyką jądrową

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rozwój energetyki jądrowej w Polsce jest najlepszym sposobem na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, pozwoli także zachować konkurencyjność naszej gospodarki - wynika z raportu przyjętego w środę przez senacką komisję gospodarki.
Zdaniem autorów analizy budowa elektrowni jądrowych przyczyni się do przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego w Polsce.

Raport "Energetyka jądrowa. Perspektywy rozwoju w Polsce" został sporządzony przez MDI Strategic Solution na podstawie danych Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego (nukleonika to dział współczesnej techniki zajmującej się technologią badań jądra atomowego oraz sposobami wykorzystania fizyki jądrowej - PAP).

W raporcie przeanalizowano aktualną sytuację energetyczną Polski. Eksperci wskazali, że Polska zużywa średnio dwa razy mniej energii elektrycznej niż średnia państw starej piętnastki Unii Europejskiej.

Jednak ich zdaniem, wraz z rozwojem gospodarczym, średnie zużycie energii w szybkim tempie będzie zbliżać się do średniej unijnej. "Jeżeli w najbliższym czasie nie podjęte zostaną stosowne inwestycje w sektorze energetycznym energii elektrycznej zabraknie już w roku 2030" - czytamy w raporcie.

13 stycznia br. rząd przyjął uchwałę w sprawie działań podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej. Zgodnie z nią do roku 2020 w Polsce powstaną dwie elektrownie jądrowe, każda o mocy 3 tys. MW. Za realizację projektu będzie odpowiadać Polska Grupa Energetyczna (PGE).

Zdaniem autorów analizy, nad którą debatowali senatorowie, koszt uzyskania energii z instalacji jądrowych jest stosunkowo niski, dzięki temu zostanie także utrzymana konkurencyjność polskiej gospodarki.

Analitycy twierdzą także, że w dobie niepewnego ze względów politycznych rynku alternatywnych surowców energetycznych, takich jak ropa czy gaz, rynek uranu będącego paliwem w elektrowniach jądrowych jest "stosunkowo stabilny".

Zaletą tego paliwa - ich zdaniem - jest także to, że ewentualne wahania jego cen w niewielkim tylko stopniu wpływają na końcową cenę energii.

"Nawet w przypadku dwukrotnego wzrostu ceny tego surowca, cena energii wrośnie od 3 do 5 procent. Dla porównania, gdy podobne podwyżki obejmą gaz cena energii rośnie o 80 procent" - dowodzą.

Zdaniem MDI Strategic Solutions obecnie na świecie mamy do czynienia z "renesansem" energetyki jądrowej. Obok funkcjonujących obecnie 439 reaktorów, planuje się budowę 106. W chwili obecnej budowane jest 39 reaktorów. Kolejne 270 jest wymienianych w dalszych prognozach.

Eksperci są zdania, że średni koszt wybudowania w Polsce elektrowni jądrowej z nowoczesnym reaktorem o mocy 1600 MW to około 3,5 mld euro.

Z raportu wynika, że podstawowym problemem budowy instalacji jądrowych jest brak przyzwolenia społecznego. Według ostatnich badań odsetek Polaków popierających budowę elektrowni stale wzrasta i wynosi obecnie 45 procent.

Zwrócono także uwagę na uwarunkowania prawne rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Autorzy raportu sugerują, że konieczne jest wprowadzenie "specustawy" regulującej zagadnienia związane z lokalizacją, projektowaniem, budową oraz eksploatacją elektrowni jądrowej.

Sugerują także, że godne rozważenia jest rozwiązanie funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych. Jest to tak zwane "pozwolenie kompleksowe" obejmujące od razu wszystkie etapy inwestycji. Wówczas wykonanie inwestycji zgodnie z warunkami zezwoleń na jej realizację uniemożliwiałoby odmowę jej uruchomienia.

pap, keb

 0

Czytaj także