OBOP: Kwaśniewski i Kuroń - najpopularniejsi

OBOP: Kwaśniewski i Kuroń - najpopularniejsi

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prezydent Aleksander Kwaśniewski (61 proc. poparcia) i Jacek Kuroń (54 proc.) to - według OBOP - najpopularniejsi polscy politycy.
Wzrosło poparcie dla Lecha Kaczyńskiego (48 proc.), jednak badanie to przeprowadzone zostało przed emisją filmu "Dramat w trzech aktach" dotyczącego rzekomego finansowania Porozumienia Centrum z pieniędzy FOZZ.
Sympatia dla Kwaśniewskiego wzrosła od badania z października 2000 r. o 4 punkty proc. (z 57 proc.); sympatia dla Kuronia nie zmieniła się, a poziom sympatii wobec Kaczyńskiego wzrósł o 16 punktów proc. - z 32 proc. podczas październikowego badania.
Niechęć wobec Kwaśniewskiego wyraziło 11 proc. ankietowanych, wobec Kuronia 10 proc., a Kaczyńskiego - 9 proc. - wynika z sondażu OBOP.
Kolejne miejsca zajęli: Andrzej Olechowski, którego sympatią obdarza 35 proc. respondentów, a niechęcią 12 proc.; Leszek Miller - 30 proc. sympatii i 24 proc. niechęci; Jarosław Kalinowski - 28 proc. sympatii i 12 proc. niechęci.
Jerzy Buzek cieszy się sympatią 23 proc. badanych, natomiast 37 proc. wyraziło wobec niego niechęć. Wobec Bronisława Geremka zarówno niechęć jak i sympatię wyraziło po 23 proc. respondentów. Jan Olszewski cieszy się sympatią 23 proc. ankietowanych, 17 proc. wyraziło wobec niego niechęć. Wobec Macieja Płażyńskiego 22 proc. respondentów wyraziło sympatię, a niechęć 9 proc.
Niechęć najwięcej osób zgłaszało wobec Mariana Krzaklewskiego - 56 proc., sympatię dla niego wyraziło 12 proc. ankietowanych. 50 proc. respondentów obdarza niechęcią Lecha Wałęsę, a 13 proc. odczuwa wobec niego sympatię. Trzecie miejsce pod względem poziomu niechęci zajął Leszek Balcerowicz - 45 proc. niechęci i 11 proc. sympatii.
Poziom sympatii dla Andrzeja Olechowskiego spadł o 12 punktów proc., z 47 proc. w październiku ubiegłego roku. Sympatia dla Leszka Millera wzrosła o 2 punkty proc. (z 28 proc. w październiku 2000 r.). Poziom sympatii dla Jarosława Kalinowskiego spadł o 4 punkty proc., z 32 proc.
Sympatia dla Jerzego Buzka zmniejszyła się o 4 punkty proc. z 27 proc.; sympatia wobec Bronisława Geremka zmniejszyła się o 16 punktów proc., z 39 proc. w październiku 2000 r. Poziom sympatii dla Jana Olszewskiego nie zmienił się. Sympatia dla Macieja Płażyńskiego zmniejszyła się o 9 punktów proc. - z 31 proc. w październikowym badaniu.
Z sondażu wynika, że najmniej znani opinii publicznej są wśród polityków: Antoni Tokarczuk, Edmund Wittbrodt i Tomasz Szyszko - po 84 proc. ankietowanych przyznało, że nie wiedzą kim są te osoby. 83 proc respondentów nie wiedziało kim jest Paweł Łączkowski, po 82 proc. kim są Grzegorz Opala i Stanisław Zając. Natomiast 80 proc. respondentów nie wiedziało kim jest Aldona Kamela-Sowińska.
nat, pap
 0

Czytaj także