Zdrojewski: edukacja kulturalna jest naszym sukcesem

Zdrojewski: edukacja kulturalna jest naszym sukcesem

Zmiany w edukacji kulturalnej oraz przyspieszenie procesu digitalizacji dóbr kultury to, zdaniem ministra Bogdana Zdrojewskiego, sukcesy w sferze kultury. Minister podczas piątkowego panelu podsumował dwa lata swej pracy w rządzie Donalda Tuska. Zdaniem Zdrojewskiego "wspieranie edukacji kulturalnej przekłada się na realne korzyści nie tylko artystyczne, lecz całego społeczeństwa". "Podstawowym celem edukacji kulturalnej jest przygotowanie Polaków do aktywnego uczestniczenia w kulturze" - podkreślił minister.
Zdrojewski zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich dwóch lat uczelnie zaczęły unowocześniać swą ofertę, proponując m.in. coraz więcej zajęć z zakresu zarządzania kulturą. Powstały także m.in. półroczne kursy pedagogiczne na uczelniach artystycznych, które rozpoczną się od przyszłego semestru, na razie w czterech ośrodkach: warszawskim Uniwersytecie Muzycznym, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ASP we Wrocławiu i ASP w Poznaniu. Kursy mają pozwolić młodym artystom zdobyć wiedzę pedagogiczną, która pozwoli im na objęcie stanowisk nauczycieli muzyki i plastyki w szkołach publicznych. Powstał także zespół ekspercki, który zajmuje się zmianami w funkcjonowaniu edukacji kulturalnej w szkolnictwie publicznym.

Jest potrzeba cyfryzacji kultury

Szef resortu kultury zwrócił też uwagę, że wyzwania współczesnego świata i postęp techniki niosą ze sobą potrzebę cyfryzacji kultury. "Nowe technologie służą do zabezpieczania i udostępniania dorobku kulturalnego" - podkreślił minister. W tym celu minister powołał Narodowy Zespół ds. Digitalizacji, którego misją jest koordynacja wszelkich działań umożliwiających przenoszenie m.in. muzealiów, rękopisów, książek na nośniki cyfrowe. Digitalizacją zajmuje się też powołany przez ministra Narodowy Instytut Audiowizualny, który rejestruje, digitalizuje i upowszechnia w internecie dobra kultury. Instytut wspierają w tych działaniach Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Biblioteka Narodowa. "Bardzo trudnym wyzwaniem" mijającego roku Zdrojewski nazwał wrześniowy Kongres Kultury Polskiej w Krakowie. Minister podkreślił, że najbardziej cieszy go fakt, że efektem tego spotkania jest ok. 200 rekomendacji zgłoszonych przez uczestników Kongresu.

Likwidacja prawa autorskiego?

"Niektóre z nich są sprzeczne - pojawiały się wnioski o likwidację prawa autorskiego (...), ale i wniosek o jego zaostrzenie. Czy Kongres Kultury Polskiej okaże się sukcesem, będzie zależeć od tego, co z tymi wnioskami zrobimy, jakie przyniosą one skutki" - mówił Zdrojewski. Przypomniał, że podczas Kongresu kilkudziesięciu twórców kultury i publicystów powołało Komitet Obywatelski Mediów Publicznych, dążący do opracowania nowego projektu ustawy o mediach publicznych. Uczestnik piątkowego panelu Jacek Żakowski, który jest członkiem Komitetu, zapowiedział, że prawdopodobnie do końca br. gotowe powinny być wstępne założenia projektu ustawy.

Za sukces w sferze kultury Zdrojewski uznał także efektywne wykorzystywanie środków europejskich przez polskie instytucje kultury oraz udaną politykę inwestycyjną, zarówno w dużych jak i mniejszych miejscowościach - m.in. budowę Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, rewaloryzację zespołu opactwa Cystersów w Krzeszowie oraz trwające od 2008 roku intensywne prace budowlane i rewaloryzacyjne obiektów związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina, przygotowywane w związku z Rokiem Chopina w 2010 roku.

PAP, dar

Czytaj także

 1
  • adsenior IP
    Jakże te wypowiedzi przypominają chwalbę komuszą! No ale nie powinno to dziwić, wszak ogromny wpływ polityczny, mają: byli TW, aparatczycy lub ich potomstwo.