Coraz gorsze notowania rządu i premiera

Coraz gorsze notowania rządu i premiera

Dodano:   /  Zmieniono: 27
fot. WPROST
Do tej pory gabinet Donalda Tuska miał więcej zwolenników niż przeciwników. Tym razem liczba osób przychylnych i niechętnych rządowi jest taka sama (spadek poparcia o 3 punkty proc., wzrost dezaprobaty o 4 punkty proc.) - wynika z sondażu CBOS.

33 proc. ankietowanych (spadek o 2 punkty proc.) deklaruje w tej kwestii obojętność.

Najwięcej stracił premier, który do tej pory spotykał się z aprobatą przeważającej części społeczeństwa - podkreśla CBOS. W grudniu deklaracje dezaprobaty szefa rządu - 45 proc. - są częstsze niż jego akceptacja - 37 proc.

W ciągu ostatniego miesiąca odsetek osób zadowolonych z tego, że pracami Rady Ministrów kieruje Donald Tusk, zmniejszył się o 4 punkty proc., natomiast odsetek niezadowolonych wzrósł o 7 punktów.

Od listopada przybyło badanych (4 punkty proc.) źle oceniających rezultaty pracy rządu - obecnie jest ich 50 proc. Na plus podsumowuje dokonania urzędującego gabinetu 34 proc. ankietowanych (o 2 punkty proc. mniej niż poprzednio).

Nie zmieniły się opinie o polityce gospodarczej rządu. Są one w przeważającej mierze krytyczne. 54 proc. badanych jest zdania, że polityka gabinetu Donalda Tuska nie stwarza szans polepszenia sytuacji gospodarczej w kraju. Perspektywy poprawy stanu gospodarki w wyniku jego działań dostrzega 30 proc.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 2-9 grudnia 2009 roku na reprezentatywnej próbie losowej 1046 dorosłych mieszkańców Polski.

PAP, mm

 27

Czytaj także