Prezydent chce przyznawać więcej odznaczeń

Prezydent chce przyznawać więcej odznaczeń

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Poszerzenie grupy osób, które będą mogły otrzymać odznaczenie wojskowe "Gwiazda", m.in. o żołnierzy służących poza polskimi kontyngentami i funkcjonariuszy BOR przewiduje projekt prezydencki, który właśnie trafił do Sejmu. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o odznaczeniach i orderach przygotowany w Kancelarii Prezydenta.
Projek poszerza grupę osób, które będą mogły otrzymać odznaczenia wojskowe "Gwiazda" o charakterze pamiątkowym o tych żołnierzy, którzy pełnią służbę poza polskimi kontyngentami wojskowymi, np. w wojskowych strukturach międzynarodowych w ramach wspólnych operacji sojuszniczych na danym terytorium. Ponadto odznaczenia te - według propozycji prezydenta - będą mogli otrzymywać członkowie załóg samolotów latających w przestrzeni powietrznej państw, na terytorium których prowadzone są te operacje.

Lech Kaczyński zaproponował również, by "Gwiazdę" mogli otrzymywać funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu za rzetelne i sumienne wykonywanie zadań w państwach, w których działają polskie kontyngenty wojskowe lub prowadzone są operacje wojskowe. Kancelaria Prezydenta podkreśliła w komunikacie, że w państwach, w których działają polskie kontyngenty wojskowe lub prowadzone są operacje wojskowe (obecnie w Iraku i Afganistanie) istnieje szczególne zagrożenie życia i zdrowia funkcjonariuszy BOR, którzy chronią polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych. Według obecnie obowiązujących przepisów, odznaczenia wojskowe o charakterze pamiątkowym mające w nazwie wyraz "Gwiazda" i nazwę państwa lub nazwę geograficzną terenu działania kontyngentu lub prowadzenia operacji wojskowej przyznawane są za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami Polski.

"Gwiazdę" otrzymać mogą: żołnierze, policjanci, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej i Straży Pożarnej oraz osoby cywilne, za co najmniej jeden dzień nienagannej służby rozpoczętej w ramach kontyngentu lub operacji wojskowej na danym terytorium.

Kancelaria Prezydenta podkreśliła w piątkowym komunikacie, że z uwagi na dużą liczbę możliwych do nadania odznaczeń wojskowych, w tym głównie "Gwiazd" prezydent zaproponował także w projekcie, który trafił do Sejmu, przedłużenie - do 31 grudnia 2012 r. - terminu nadawania tych odznaczeń za czyny dokonane w latach 2002-2007 w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroryzmu w kraju lub podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

PAP, arb

 2

Czytaj także