Pochowano abp. Mirona Chodakowskiego, "człowieka wiary i cerkwi"

Pochowano abp. Mirona Chodakowskiego, "człowieka wiary i cerkwi"

Dodano:   /  Zmieniono: 2
W Katedrze Metropolitalnej w Warszawie zakończyły się uroczystości pogrzebowe prawosławnego ordynariusza WP abp. Mirona Chodakowskiego, który zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Trumna z ciałem arcybiskupa wyruszyła sprzed katedry metropolitalnej w Warszawie do Supraśla na Podlasiu. Ciało abp. Chodakowskiego zostanie złożone w krypcie tamtejszego Soboru Zwiastowania NMP Klasztoru Męskiego.

Podczas uroczystości pogrzebowych szef MON Bogdan Klich wręczył rodzinie zmarłego arcybiskupa decyzję o nadaniu mu stopnia generała dywizji i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Zasługi abp. Mirona Chodakowskiego dla Wojska Polskiego są ogromne - podkreślił Klich.

Jak powiedział podczas uroczystości Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski abp Sawa, apb Chodakowski "zginął na posterunku". Dodał, że był on człowiekiem wiary i cerkwi. "Służbę swą pełniłeś jako wierny żołnierz Chrystusa, służąc ojczyźnie, cerkwi i ludziom" - mówił Sawa. Dodał, że prawosławny ordynariusz WP był jego wychowankiem.

W uroczystościach pogrzebowych abp. Chodakowskiego uczestniczyli m.in. wicepremier Waldemar Pawlak, parlamentarzyści, przedstawiciele Kościoła Katolickiego, m.in. metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź, przedstawiciele Sztabu Generalnego WP, żołnierze, policjanci, strażacy i służba więzienna. Obecna była także wojskowa orkiestra.

Prawosławny arcybiskup hajnowski Miron - Mirosław Chodakowski - który zginął w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, miał 53 lata. Prawosławnym ordynariatem polowym WP kierował od 1998 roku, został pośmiertnie awansowany do stopnia generała dywizji.

Urodził się 21 października 1957 r. w Białymstoku. Tam ukończył szkołę podstawową, potem Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie oraz Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej (Lubelskie).

Święcenia kapłańskie przyjął w 1979 roku. Od 1981 roku pełnił funkcję namiestnika monasteru (klasztoru) pw. św. Onufrego w Jabłecznej, był też prorektorem Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego przy tym klasztorze.

W 1989 roku, gdy wznowił działalność klasztor w Supraślu k. Białegostoku, został jego namiestnikiem i kierował nim aż do konsekracji na biskupa hajnowskiego w 1998 roku.

W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2008 roku został podniesiony do godności arcybiskupa.

Abp Miron jest wspominany jako wielki budowniczy. W 1984 roku przybył bowiem z Jabłecznej do klasztoru w Supraślu - był tam wówczas jedynym mnichem - i powierzono mu organizację prac nad odbudową tego miejsca.

PAP, im