Lepper: Wybaczam PKW. Komisja ubolewa.

Lepper: Wybaczam PKW. Komisja ubolewa.

Dodano:   /  Zmieniono: 64
fot. WPROST
Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że zarejestrowała Andrzeja Leppera jako kandydata w wyborach prezydenckich. Wczoraj PKW odmówiła mu rejestracji, gdyż ten w listopadzie 2001 r. został skazany za znieważenie ówczesnego ministra spraw zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza.
Jak poinformował przewodniczący PKW Stefan Jaworski, szef Samoobrony został ostatecznie zarejestrowany i jest jednym z 10 kandydatów w wyborach prezydenckich.

Podstawą odmowy rejestracji Leppera była informacja uzyskana przez PKW w Krajowym Rejestrze Karnym, że był on skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Chodzi o wyrok z 2005 r. skazujący Leppera za znieważenie ówczesnego szefa MSZ Włodzimierza Cimoszewicza - wyrok ten uprawomocnił się w 2006 r.

Jednak - jak poinformował Jaworski - we wtorek PKW otrzymała wiadomość, że w lipcu 2009 roku Sąd Najwyższy wznowił postępowanie wobec Leppera w kwestii, która była podstawą do odmowy rejestracji. Sprawa znieważenia Cimoszewicza została przekazana do ponownego rozpatrzenia, a następnie Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył w grudniu 2009 r. postępowanie w tej sprawie z powodu przedawnienia.

Jaworski podkreślił, że nie zostało to odnotowane w Krajowym Rejestrze Karnym ani na odpisie prawomocnego wyroku, którym dysponowała PKW.

- Okazał o się zatem, że brak jest podstaw do ustalenia, że Andrzej Lepper jest skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Wobec tego uchwałę o odmowie rejestracji należało uchylić - powiedział Jaworski. Wyraził też ubolewanie z powodu trybu rejestracji Leppera.

Lepper: wybaczam

- Nie mam pretensji do PKW. (...) Wybaczam PKW to, co zrobiła wczoraj - powiedział Lepper. W jego ocenie, "ten błąd był spowodowany tym, że mamy nieścisłości w Krajowym Rejestrze Karnym". Jak podkreślił, to nie jego obowiązkiem jest upominanie się o to, by Krajowy Rejestr Karny dysponował aktualnymi danymi. - To uchybienie, które nastąpiło, nie obarcza PKW, ale świadczy o tym, że pewne nieścisłości są - dodał.

Zaznaczył, że "nigdy nie był przestępcą ani gospodarczym, ani kryminalnym". To były wyroki za to, że (...) mówiłem prawdę, że sprawy nazywałem po imieniu, co wielu się nie podoba" - powiedział Lepper.

 

Lepper nie powalczy o prezydenturę. PKW odmówiła rejestracji kandydata

 

PAP, WP, mm