Kopce Piłsudskiego i Kościuszki uszkodzone przez ulewne deszcze

Kopce Piłsudskiego i Kościuszki uszkodzone przez ulewne deszcze

Ulewne deszcze spowodowały uszkodzenia Kopca Kościuszki i Kopca Piłsudskiego w Krakowie. Oba będą wymagały remontów. Na Kopcu Piłsudskiego obsunął się fragment południowo-wschodniego zbocza. Jak powiedział dyrektor Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie Józef Skotnicki, osuwisko ma ok. 150 m kw. powierzchni.
We wtorek zniszczenia ma oceniać komisja z udziałem m.in. Miejskiego Konserwatora Zabytków. - Na Kopcu zostaną wykonane odwierty geologiczne, by ustalić, do jakiej głębokości zbocza przesiąkła woda. W oparciu o te dane zostanie sporządzony projekt naprawy - powiedział Skotnicki. Dodał, że trudno na razie ocenić, jakie będą jej koszty. Wstępnie są one szacowane na kilkaset tysięcy złotych. W sfinansowaniu projektu ma pomóc miasto, a dotację na naprawę Kopca obiecał przekazać w 2011 r. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa.

Na Kopcu Kościuszki popękały wybrukowane ścieżki i nastąpiły odspojenia gruntu od krawędzi ścieżek. By ochronić zabytek przed penetracją wody w głąb jego konstrukcji, uszkodzone miejsca zostały przykryte folią. - Szkody są dotkliwe i wymagają szybkiej interwencji, bo każdy deszcz może spowodować osuwiska - powiedział prezes Komitetu Kopca Kościuszki Mieczysław Rokosz. Podobnie jak w przypadku Kopca Piłsudskiego, na razie nie wiadomo, jaki będzie zakres i koszt naprawy zniszczeń. - Na pewno trzeba będzie przełożyć kilkadziesiąt metrów ścieżek - powiedział Rokosz.

Rokosz dodał, że poza wpływami z biletów wstępu na Kopiec Kościuszki, komitet sprawujący opiekę nad zabytkiem nie ma innych funduszy. - Liczymy, że na naprawę zniszczeń uda się zdobyć pieniądze ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi - podkreślił. Kopiec Kościuszki jest dostępny dla zwiedzających, chociaż fragment trasy trzeba pokonać przechodząc po folii. Kopiec Piłsudskiego został zamknięty.

Usypany w latach 1934-1937 kopiec Józefa Piłsudskiego, zwany także "Mogiłą Mogił", to największy kopiec w Polsce. Według ostatnich pomiarów ma on blisko 34 metry wysokości i 110 metrów średnicy u podstawy. Złożono w nim ziemię z ponad 4 tys. pól bitewnych i miejsc kaźni Polaków z lat 1794-1989. Kopiec Kościuszki usypano w latach 20. XIX w. dla uczczenia przywódcy Insurekcji. Jest jednym z symboli Krakowa. Można z niego podziwiać panoramę miasta.

PAP, arb

Czytaj także

 0