Egzamin powodziowy oblany - tak ocenia ponad połowa Polaków

Egzamin powodziowy oblany - tak ocenia ponad połowa Polaków

Dodano:   /  Zmieniono: 
Ponad połowa Polaków (52 proc.) uważa, że państwo nie zdało egzaminu podczas ostatnich powodzi. Przeciwnego zdania jest 41 proc. badanych, a 7 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej kwestii - wynika z sondażu TNS OBOP.

Oceniając szczegółowo różne działania państwa związane z powodzią, 64 proc. ankietowanych oceniło dobrze akcje ratunkowe, 28 proc. - źle. Zdecydowana większość badanych (73 proc.) oceniła źle budowę zabezpieczeń przed powodziami, a 21 proc. - dobrze.

Według badań TNS OBOP, 44 proc. respondentów oceniło źle usuwanie skutków powodzi i akcję udzielania pomocy poszkodowanym, 39 proc. - dobrze. Z badań wynika też, że 51 proc. respondentów nie wierzy, że w najbliższych kilkunastu latach zbudowane zostaną bardziej skuteczne zabezpieczenia przed powodzią. Przeciwną opinię wyraziło 37 proc. ankietowanych.

W ocenie TNS OBOP pogląd, że państwo zdało egzamin w czasie powodzi, staje się częstszy wraz z wyższym poziomem wykształcenia ankietowanych. Lepiej wykształceni respondenci częściej uważają także, że państwo wyciągnie naukę z lekcji powodzi. Sondaż TNS OBOP został zrealizowany w dniach 10-15 czerwca tego roku na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

PAP, PP

 0

Czytaj także