Dobre rokowania dla współpracy polsko - słowackiej

Dobre rokowania dla współpracy polsko - słowackiej

Dodano:   /  Zmieniono: 1
W czasie piątkowej rozmowy z marszałkiem Sejmu Grzegorzem Schetyną premier Republiki Słowackiej, Iveta Radiczova "podziękowała za dobrą współpracę dwustronną i wyraziła nadzieję na kontynuację tak dobrych relacji między oboma krajami" - głosi komunikat biura prasowego Kancelarii Sejmu.

W trakcie spotkania premier Radiczova z "uznaniem odniosła się do statusu mniejszości narodowych w Polsce, jednocześnie prosząc o dalsze wsparcie budowy Domu Kultury Słowackiej w Jabłonce - inwestycji objętej patronatem prezydenta RP. Podkreślono, że prace nad projektem są kontynuowane" - poinformowało biuro prasowe Sejmu.

Marszałek określił wzajemne stosunki polsko-słowackie jako modelowe. Podkreślił też wagę dobrych stosunków między państwami Grupy Wyszehradzkiej. "Marszałek Schetyna zauważył, że słowackie doświadczenia w przyjmowaniu wspólnej waluty europejskiej są dla Polski cenne i godne naśladowania" - głosi komunikat. Również w piątek odbyły się polsko-słowackie rozmowy rządowe.

Na konferencji prasowej Donald Tusk podkreślił, że między nim a premier Radiczovą "istnieje głęboka wspólnota poglądów politycznych". Oświadczył, że Polskę i Słowację łączą "tradycyjnie dobre relacje". Tusk wyraził przekonanie, że będą one jeszcze lepsze, bo - jego zdaniem - współpraca obu szefów rządów na pewno to zagwarantuje. Premier Radiczova podkreśliła wagę współpracy krajów naszego regionu dla przezwyciężania skutków kryzysu gospodarczego, w tym zwiększania wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy.

PAP, PP

 1

Czytaj także