Wybory: PKW otrzymała 19 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Wybory: PKW otrzymała 19 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Dodano:   /  Zmieniono: 
Sześć zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego czeka na rozpatrzenie przez Państwową Komisję Wyborczą, 12 zostało przyjętych. W przypadku jednego PKW wezwała komitet wyborczy do usunięcia wady - wynika ze strony internetowej Komisji. Łącznie do PKW wpłynęło już 19 zawiadomień.
W środę do PKW wpłynęło zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego przez Stowarzyszenie Polskich Chrześcijańskich Demokratów. Na rozpatrzenie czekają ponadto zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych złożone we wtorek przez: PO, PiS, Krajową Partię Emerytów i Rencistów, Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" oraz Komitet Wyborczy Wyborców: Nasz Dom Polska - Samoobrona.

Zarejestrowanych zostało 12 komitetów m.in.: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica, Prawicy Rzeczypospolitej oraz Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikkego. Ponadto PKW wezwała Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa do usunięcia wady w złożonym zawiadomieniu.

Do 4 października można zawiadamiać PKW i właściwych komisarzy wyborczych o  utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach samorządowych. Do PKW zawiadomienia o utworzeniu zgłaszają komitety partii politycznych, koalicji partii politycznych oraz komitety tych organizacji, stowarzyszeń lub wyborców, które zamierzają wystawić swoje listy w więcej niż jednym województwie. Z kolei do właściwych komisarzy wyborczych zawiadomienia o swoim utworzeniu zgłaszają komitety wyborcze wyborców, organizacji, stowarzyszeń, które chcą zgłosić listy tylko w jednym województwie.

Do 22 października - komitety, których zawiadomienie zostało przyjęte - mają czas na rejestrowanie list kandydatów na radnych w  wyborach do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz kandydatów do rady Warszawy i rad dzielnic stolicy, a do 27 października na zgłaszanie kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

zew, PAP

 0

Czytaj także