Rząd likwiduje Lekarski Egzamin Państwowy

Rząd likwiduje Lekarski Egzamin Państwowy

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Odszkodowania z tytułu błędów medycznych bez konieczności występowania na drogę sądową, likwidacja Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu oraz zapisy do lekarzy przez internet - to główne założenia ustaw z pakietu zdrowotnego, które przyjął rząd.
Rada Ministrów przyjęła projekty nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i prawa farmaceutycznego oraz projekty ustaw: o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a także założenia do projektu ustawy o badaniach klinicznych.

Nowela ustawy o prawach pacjenta umożliwi dochodzenie odszkodowań z tytułu błędów medycznych bez konieczności występowania na drogę sądową. Likwidację Lekarskiego Egzaminu Państwowego i stażu podyplomowego zakłada projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Projekt ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia zakłada możliwość umawiania się na wizyty w publicznych poradniach przez internet, monitorowanie on-line statusu w kolejce do lekarza lub na badanie oraz skuteczniejsze wykrywanie fałszowania recept i dokumentacji medycznej. Możliwy będzie dostęp do informacji o zrealizowanych i planowanych świadczeniach zdrowotnych oraz wymiana danych zawartych w elektronicznej dokumentacji w celu prowadzenia diagnostyki, wystawiania e-recept i e-skierowań.

PAP, arb

 3

Czytaj także