Komorowski podpisał nowelizację ustawy o RPD

Komorowski podpisał nowelizację ustawy o RPD

Dodano:   /  Zmieniono: 
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelę ustawy o RPD, która m.in. uprawnia rzecznika do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym i występowania do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów budzących wątpliwości, wnoszenia kasacji lub skargi kasacyjnej.
Występując do TK lub SN, Rzecznik Praw Dziecka nie będzie musiał wykazać, że wymaga tego ochrona interesu publicznego, a jedynie, że doszło do naruszenia praw dziecka. W myśl ustawy, RPD zostanie też zwolniony z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (kosztów nie ponoszą obecnie prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich).

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które ułatwić mają RPD wynajmowanie siedziby.

Poprzednia nowelizacja ustawy o RPD miała miejsce w październiku 2008 r.; wyposażyła rzecznika m.in. w uprawnienia do wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych i administracyjnych oraz brania w nich udziału na prawach przysługujących prokuratorowi, wystąpienia do właściwych organów o wszczęcie postępowania przygotowawczego oraz do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia oraz zaskarżenia decyzji administracyjnej. Uprawniła także RPD do zbadania każdej sprawy na miejscu, nawet bez uprzedzenia. Instytucje, do których zwróci się rzecznik, są zobowiązane do udzielenia informacji w terminie najdalej 30 dni. Ustawę, powołującą urząd RPD, Sejm przyjął w styczniu 2000 r.

pap, ps

 0

Czytaj także