Arłukowicz z 1., Mucha z 4. PO ustala listy

Arłukowicz z 1., Mucha z 4. PO ustala listy

Dodano:   /  Zmieniono: 
Bartosz Arłukowicz (fot. Wprost) Źródło:Wprost
Bartosz Arłukowicz w Szczecinie, Stanisław Gawłowski w Koszalinie, Magdalena Gąsior-Marek w Lublinie, Stanisław Żmijan w Chełmie, Marzena Okła-Drewnowicz w Świętokrzyskiem - to liderzy list wyborczych, wytypowani przez regionalne zarządy PO.
Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski ma zostać „jedynką" do Sejmu w okręgu koszalińskim, minister w kancelarii premiera Bartosz Arłukowicz w okręgu szczecińskim – zdecydował zarząd zachodniopomorskiej PO. Rekomendacja Arłukowicza, choć jednomyślna, odbyła się poza przyjętą przez PO procedurą wyłaniania kandydatów. Nowego ministra w kancelarii premiera na wyborczą „jedynkę" rekomendował bowiem zarząd regionalny partii, a nie koła czy struktury powiatowe, tak jak to było w przypadku pozostałych osób.

Formacja Arłukowicza

Arłukowicz, który uczestniczył w sobotnich obradach zarządu zachodniopomorskiej PO, dziękując ten wybór, zapowiedział, że postara się razem z "koleżankami i kolegami z PO przeprowadzić dobrą, merytoryczną kampanię." - Chciałbym być, funkcjonować i walczyć o zaufanie wyborców w formacji, która stwarza przestrzeń działania dla ludzi aktywnych. Która zaprasza do siebie różne środowiska. Która otwiera drzwi dla nowej myśli i która nie boi się wewnętrznej dyskusji i z taką formacją w tym momencie stoję - powiedział Arłukowicz.

Na przyjętych w sobotę przez zarząd regionu listach znaleźli się prawie wszyscy dotychczasowi parlamentarzyści zachodniopomorskiej PO. Wyjątkiem jest senator Jan Olech. Przewodniczący zachodniopomorskiej PO Stanisław Gawłowski jego nieobecność wyjaśnił odrzuceniem przez niego propozycji kandydowania do Sejmu.  Do Senatu zachodniopomorska PO chce wystawić radnego województwa Norberta Obryckiego, obecnego posła Sławomira Preissa oraz senatorów Grażynę Sztark i Piotra Zientarskiego.

Mucha z czwórką

W sobotę listy kandydatów PO do Sejmu przyjął Zarząd Regionu i Rada Regionu PO na Lubelszczyźnie. Listy będą teraz skierowane do zatwierdzenia przez władze krajowe Platformy. - Kształtowanie list to praca niełatwa, bo chętnych do zajęcia jak najwyższych pozycji jest wielu. Musimy jednak osiągnąć porozumienie, a przede wszystkim uzyskać pożądany efekt w postaci jak najlepszego wyniku w wyborach. Listy, które przyjęliśmy, w zasadniczej mierze gwarantują osiągnięcie tych celów - powiedział szef PO na Lubelszczyźnie Stanisław Żmijan.

W okręgu nr 6 - lubelskim - „jedynką" ma być posłanka Magdalena Gąsior-Marek. Na drugim miejscu jest wicewojewoda lubelski Henryka Strojnowska. Trzecie miejsce zajmuje poseł Wojciech Wilk. Na czwartym jest posłanka Joanna Mucha, a na piątym poseł Włodzimierz Karpiński. W okręgu nr 7 - obejmującym Chełm, Zamość i Białą Podlaską - listę otwiera poseł Żmijan. Na drugim miejscu jest poseł Mariusz Grad. Trzecie miejsce na liście zajmuje przedsiębiorca z Krasnegostawu Halina Mazurkiewicz, a czwarte radna rady miejskiej w Zamościu Elżbieta Kucharska. Na piątym miejscu jest poseł Grzegorz Raniewicz.

W sprawie kandydatów PO do Senatu na Lubelszczyźnie decyzja nie została podjęta. Platforma prowadzi rozmowy z PSL nad wystawieniem wspólnych kandydatów.

Miodowicz z dwójką

Marzena Okła-Drewnowicz  z „jedynką", Konstanty Miodowicz z „dwójką", a Zbigniew Pacelt z „trójką” otworzą świętokrzyską listę PO w jesiennych wyborach do Sejmu - zdecydował regionalny zarząd partii.
- Układ nazwisk na liście ma charakter otwarty. Może zostać zmieniony przez Radę Regionalną lub skorygowany przez Radę Krajową - zastrzegła przewodnicząca zarządu świętokrzyskiej PO Marzena Okła-Drewnowicz, której przypadło pierwsze miejsce.

Kolejne miejsca na liście zajmą: Artur Gierada - poseł, Henryka Markowska – wiceburmistrz Staszowa, Grzegorz Świercz – wicemarszałek województwa, Lucjan Pietrzczyk – wicekurator oświaty, Krzysztof Niżyński – radny Sandomierza, Renata Janik – radna powiatu kieleckiego oraz Jarosław Capała – radny Starachowic, były wiceprezydent tego miasta. Szefowa świętokrzyskiej PO zastrzegła, że start Grzegorza Świercza jest niepewny, ponieważ spoczęły na nim "odpowiedzialne zadania w samorządzie województwa".

Rada Regionalna ma zatwierdzić listę kandydatów na posłów 22 maja. Wybierze też kandydatów do Senatu. - Jedynym pewnym jest Michał Okła - senator, który ubiega się o ponowny wybór – powiedziała Okła-Drewnowicz. 

zew, PAP