P.O.N.R.P.IM.MJR.H.D.H

P.O.N.R.P.IM.MJR.H.D.H

Dodano:   /  Zmieniono: 
To skrót najdłuższej nazwy polskiej partii. Jej pełna nazwa brzmi: Polska Organizacja Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala".
W rejestrze VII wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie, który prowadzi taką ewidencję, widnieje 87 zarejestrowanych partii politycznych. Warunkiem rejestracji jest zebranie co najmniej 1000 podpisów dorosłych Polaków w pełni praw publicznych i złożenie w sądzie statutu określającego cele, strukturę i zasady działania ugrupowania.

Konstytucyjnie zakazane jest istnienie partii odwołujących się w  swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu oraz takich, które dopuszczają nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub utajnienie działalności.

Oprócz tych powszechnie znanych, w kraju działają m.in.: Związek Komunistów Polskich Proletariat, Polskie Stronnictwo Kresowe z siedzibą w Bytomiu, Polska Partia Odnowy Kraju z  Grudziądza, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski, Unia Pracy - Od Nowa, Związek Weteranów Wojny oraz  Partia Przeciw Krzywdzie z siedzibą w Bytomiu.

Siedzibę w Zielonej Górze ma Polskie Stronnictwo Światowe Kresowian - (Wierzycieli Skarbu Państwa) im. Józefa Piłsudskiego. W Działoszynie działa Zdrowa Rzeczpospolita Polska, a w Wałbrzychu - Polska Bez Fikcji.

Nie istnieje już natomiast ani Polska Partia Przyjaciół Piwa, ani też Partia X Stana Tymińskiego. Z rejestru zniknęło również Stronnictwo Polska Racja Stanu, założone w 2000 r. przez ówczesnego kandydata na prezydenta, a obecnie niezrzeszonego posła Dariusza Grabowskiego.

Najmłodszą partią jest zarejestrowana 5 marca Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem Polskiego Ruchu Monarchistycznego jest "zbudowanie w Polsce dziedzicznej monarchii konstytucyjnej w drodze ewolucyjnych przemian w środowisku społecznym". Biedota Polska (BP) chce natomiast "tak kształtować politykę, by władze publiczne stwarzały warunki do kreowania nowych miejsc pracy".

Partia VICTORIA z Piły wywodzi swą nazwę "od zwycięstwa: Solidarności w 1980 r., społeczeństwa polskiego w wyborach parlamentarnych w 1989 r. i zwycięstwa Lecha Wałęsy w wyborach prezydenckich". "VICTORIA jest partią ludzi, którzy nie chcą dopuścić, żeby to  zwycięstwo Narodu Polskiego nad komunizmem i obcą dominacją zostało zaprzepaszczone" - czytamy w statucie partii VICTORIA.

Nie wszystkie partie po zarejestrowaniu rozwijają ożywioną działalność. Do części z nich trudno dotrzeć, bo ich numery nie figurują w spisie numerów lub są nieaktualne.

Wszystkie partie mają obowiązek rozliczania się co roku do końca marca ze swej działalności pod groźbą wykreślenia z rejestru.
Subwencję otrzymują tylko te, które w ostatnich wyborach parlamentarnych otrzymały co najmniej 3 proc. głosów lub w przypadku koalicji 6 proc.

18 partii ma założony fundusz wyborczy - specjalny rachunek bankowy, na którym gromadzone są pieniądze wyłącznie na kampanię wyborczą. Rozliczenia roczne złożone przez te partie są badane przez audytorów i wraz z wynikami audytu zostaną opublikowane w Monitorze Polskim.
Pod znakiem zapytania stoi subwencja dla LPR i PSL - rozliczenia z kampanii tych partii odrzuciła PKW. Komitety wyborcze tych partii zaskarżyły decyzje PKW do Sądu Najwyższego, a sąd nie rozpatrzył jeszcze tych odwołań. Nie wiadomo również, czy zostanie przyjęte rozliczenie Samoobrony. Szczegóły związane z rozliczeniem bada prokuratura.

em, pap
 0

Czytaj także