Deficyt Belki

Deficyt Belki

Dodano:   /  Zmieniono: 
Efektem rosnącego w ub. roku deficytu budżetowego było usunięcie ze stanowiska ministra finansów Jarosława Bauca. Tegoroczny deficyt jest większy.
Ministerstwo finansów podało wstępne szacunki deficytu budżetowego. Po maju wzrósł do ok. 60 proc. rocznego planu - z 50 proc. po kwietniu.
Po kwietniu deficyt wyniósł 19.982,4 mln zł. Dochody budżetu zamknęły się kwotą 43,31 mld zł, stanowiącą 29,9 proc. planu, a wydatki 63,3 mld zł (34,2 proc. planu).

Minister finansów Marek Belka w związku z tym uważa, że realizacja budżetu po pięciu miesiącach jest właściwa i nie ma konieczności nowelizacji tegorocznego budżetu.
Po maju ubiegłego roku deficyt budżetu państwa wyniósł 99,3 proc. planu. Jednak liczony w wartościach bezwzględnych był niższy niż obecny. Marek Belka może się pochwalić, że lepiej niż Jarosław Bauc zaplanował budżet. Wygląda jednak na to, że gorzej niż poprzednik przestrzega dyscypliny budżetowej.
em, les, pap
 0

Czytaj także