Rzeczpospolita Pasożytów

Rzeczpospolita Pasożytów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polacy nie chcą dbać sami o siebie. Na pytanie kto ma dbać o rodzinę i jej bezpieczeństwo aż 65 proc. respondentów TNS OBOP odpowiedziało: "państwo", a tylko 28 proc. uznało, że każdy sam powinien dbać o siebie.
Za ograniczeniem zarobków osób zarabiających opowiada się aż 85 proc. ankietowanych przez TNS OBOP Polaków!
Ponad połowa - 53 proc. jest przeciwna ograniczeniom wydatków na cele socjalne, by wspomóc rozwój ekonomiczny kraju. Zgadza się na takie przesunięcie jedna trzecia - 33 proc. - badanych.
Ponad trzy piąte - 62 proc. - ankietowanych zgadza się, że należy utrzymać niezbyt opłacalne stanowiska pracy, aby ludzie nie byli bezrobotni. Przeciwnych temu jest 27 proc. uczestników sondażu.
les, pap