Chwastek z wojska

Chwastek z wojska

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zawieszony w obowiązkach dowódcy dywizji płk Ryszard Chwastek otrzymał wypowiedzenie ze służby. To skutek odmowy przyjęcia dwóch nominacji, twierdzi armia.
Chwastek, zawieszony w obowiązkach dowódcy 12. Dywizji Zmechanizowanej, po zwolnieniu chorobowym stawił się w poniedziałek w Bydgoszczy, by podjąć służbę w I Korpusie Zmechanizowanym. Tymczasem otrzymał wypowiedzenie ze służby.

Oznacza to, że płk Chwastek pozostanie w wojsku jeszcze przez dziewięć miesięcy, o ile okres ten nie zmieni się w efekcie odwołania, które pułkownik może złożyć w ciągu dwóch tygodni.

"To skutek decyzji pułkownika, który nie przyjął proponowanych mu kolejno dwóch wyższych stanowisk w dowództwie wojsk lądowych: szefa oddziału II - rozpoznania i szefa wydziału III - operacyjnego. W efekcie, po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, wręczono mu w poniedziałek wypowiedzenie" - wyjaśnił mjr Andrzej Wiatrowski, rzecznik I Korpusu Zmechanizowanego w Bydgoszczy, w którym stawił się dziś płk Chwastek.

Dwa tygodnie temu dowódca 12. Dywizji Zmechanizowanej w  Szczecinie płk Ryszard Chwastek zarzucił kierownictwu resortu niewłaściwą politykę kadrową. Chciał, by prezydent zwołał nadzwyczajne zebranie mężów zaufania jednostek wojskowych, na  którym kadra głosowałaby wotum nieufności wobec kierownictwa MON.

Po tym wystąpieniu został zawieszony na stanowisku dowódcy 12. Dywizji. Wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne. Z powodu niewykonania rozkazu odwołania konferencji prasowej, na której wystąpił z zarzutami wobec szefostwa MON, i niestawienia się w  dowództwie korpusu również prokuratura wojskowa podjęła wobec niego postępowanie przygotowawcze.

em, pap

Czytaj też: Bunt pułkownika Chwastka; Panuj, pułkowniku nad nerwami! ; Armia Chwastków
 0

Czytaj także