Narodowy spis powszechny: Polak coraz lepiej wykształcony

Narodowy spis powszechny: Polak coraz lepiej wykształcony

Wyższym wykształceniem legitymuje się 17,5 proc. Polaków (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Poziom wykształcenia Polaków stale rośnie - wynika ze wstępnych danych tegorocznego spisu powszechnego przygotowanego przez GUS. Najdynamiczniejszy wzrost zanotowano wśród osób z wykształceniem wyższym - ich udział urósł z 9,9 proc. w 2002 r. do 17,5 proc.

Wstępne wyniki spisu ludności wykazały, że w Polsce na dzień 31 marca 2011 r. mieszkało prawie 38,3 mln osób - wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej GUS. Mężczyźni stanowili 47,9 proc. ogółu ludności, wobec 48,4 proc. w 2002 r. Tym samym zwiększył się współczynnik feminizacji - aktualnie na  100 mężczyzn przypada 108 kobiet. Liczba ludności faktycznie zamieszkałej w miastach stanowiła ok. 59,4 proc. ogółu, a ludność wiejska ok. 40,6 proc. Tymczasem w 2002 r. udział ten wynosił odpowiednio 61,2 proc. i 38,2 proc. GUS wskazał, że zmiany są spowodowane w dużej mierze migracjami z dużych ośrodków miejskich na obrzeża miast, należące już do  terenów administracyjnie wyodrębnianych jako obszary wiejskie.

GUS poinformował, że w 2011 r. największa liczba ludności zamieszkiwała, podobnie jak w 2002 r., województwa: mazowieckie - 5369 tys. mieszkańców (14 proc. ogółu), śląskie - 4596 tys. (12 proc.), wielkopolskie - 3415 tys. (8,9 proc.), małopolskie - 3377 tys. (8,8 proc.). Z kolei najmniej liczne województwa to: opolskie - 984 tys. osób (2,6 proc.), lubuskie - 1004 tys. (2,6 proc.) i podlaskie - 1204 osób (3,1 proc.).

GUS wskazał, że pozytywnym zjawiskiem obserwowanym w latach, które upłynęły od ostatniego spisu powszechnego jest stały wzrost poziomu wykształcenia ludności. W okresie międzyspisowym odsetek osób o  wykształceniu ponadpodstawowym wzrósł z 66,9 proc. w 2002 r., do 78,7 proc. w 2011 r. Najbardziej dynamiczny wzrost zanotowano w odniesieniu do osób o wykształceniu wyższym, których udział zwiększył się z 9,9 proc. w 2002 r., do ponad 17,5 proc. w 2011 r., ogółu ludności w wieku 13 lat i więcej. Na podobnym poziomie jak w 2002 r. kształtuje się odsetek ludności o wykształceniu średnim - ok. 33 proc. Natomiast znacząco obniżył się udział osób z wykształceniem podstawowym oraz podstawowym nieukończonym - do poziomu ok. 19,8 proc.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Polsce w 2011 r. był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Został przeprowadzony w  okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Spis obejmował osoby stale zamieszkałe na obszarze Polski bez względu na fakt, czy przebywały one w kraju w czasie spisu czy też były za granicą, oraz osoby przebywające czasowo. Spis ludności i mieszkań 2011 został zrealizowany jako badanie pełne oraz badanie reprezentacyjne. Badanie pełne zostało przeprowadzone w oparciu o dane z rejestrów i systemów administracyjnych pozyskane do celów statystycznych na podstawie ustawy o spisie, które były aktualizowane przez respondentów w  samospisie internetowym oraz uzupełniane w wywiadzie telefonicznym. Z  kolei badanie reprezentacyjne, przeprowadzone zostało na próbie ok. 20 proc. wylosowanych mieszkań. Wyniki ostateczne spisu zostaną upowszechnione w zakresie podstawowym w marcu 2012 r. GUS zapowiedział, że od momentu opublikowania ogólnopolskiego raportu na przełomie czerwca i  lipca 2012 r. sukcesywnie upowszechniane będą wyniki dotyczące poszczególnych tematów na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym.

PAP, arb

 

Czytaj także

 1
  • Oszczędny IP
    JAKI SPIS U MNIE NIKOGO NIE BYŁO TEN SPIS TO ŚCIEMA !!!!!!