Za pół roku - referendum

Za pół roku - referendum

Dodano:   /  Zmieniono: 
Referenda akcesyjne do UE w państwach kandydujących powinny odbyć się wiosną 2003 - wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej zaprezentował Leszek Miller
"Uważamy, że lepszy jest termin wiosenny zakładając, że zgodnie z  planem traktat akcesyjny zostanie podpisany w marcu w Atenach. Wówczas w kwietniu, maju i czerwcu mogłyby się odbyć referenda w  tej sprawie w krajach Grupy Wyszehradzkiej" - powiedział podczas konferencji prasowej premier Leszek Miller.
Dodał, że na razie państwa Grupy Wyszehradzkiej nie podjęły decyzji o zsynchronizowaniu przeprowadzania referendów w  poszczególnych krajach.
"Zsynchronizowanie byłoby dobre, ale trudno dzisiaj powiedzieć, czy byłoby to możliwe. Każdy rząd musi się kierować przede wszystkim oceną przygotowania społeczeństwa do podjęcia tej decyzji" - powiedział premier polskiego rządu.
les, pap