OZZL: zmiany w ustawie refundacyjnej? Kierunek jest dobry

OZZL: zmiany w ustawie refundacyjnej? Kierunek jest dobry

Dodano:   /  Zmieniono: 
(fot. sxc)
OZZL pozytywnie ocenił skreślenie przepisów o karaniu lekarzy w przyjętej przez Sejm noweli ustawy refundacyjnej. Według OZZL takie zapisy muszą jednak zniknąć jeszcze z umów, jakie NFZ podpisuje m.in. z przychodniami oraz lekarzami praktykującymi prywatnie.

W oświadczeniu Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy lekarze wyjaśnili, że decyzja Sejmu "nie oznacza jednak - wbrew niektórym opiniom - że lekarze nie  odpowiadają już za błędnie wypisane recepty!". - Skreślone zostały bowiem przepisy, które – w powszechnej ocenie prawników – były niekonstytucyjne, bo przewidywały pozasądową procedurę karania lekarzy - arbitralną decyzją kontrolera NFZ, za błędy niezawinione przez lekarza lub w sytuacjach tak nieprecyzyjnie określonych, że żaden lekarz nie uniknąłby kary, nawet przy zachowaniu wszelkiej staranności - czytamy w oświadczeniu.

Przepisy zmienione, przywilejów nie ma

OZZL podkreślił, że skreślenie tych przepisów "nie oznacza zatem żadnych przywilejów dla lekarzy, a jedynie usunięcie drastycznej dyskryminacji". - Lekarze nadal odpowiadają – osobiście - za złe wypisanie recepty na normalnych zasadach, z zachowaniem drogi sądowej, jak przedstawiciele innych zawodów za swoje błędy - napisano w  oświadczeniu. Lekarze zwrócili uwagę, że "skreślone przez Sejm niekonstytucyjne sposoby karania nadal obowiązują i są stosowane w odniesieniu do  świadczeniodawców, czyli przychodni, szpitali, a także małych, niekiedy jednoosobowych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonych przez lekarzy, co wynika z umowy, jaką narzuca świadczeniodawcom Narodowy Fundusz Zdrowia, wykorzystując swoją monopolistyczną pozycję". Związkowcy zaznaczyli, że "podobne kary są zawarte w umowach na  wypisywanie leków refundowanych, jakie NFZ podpisuje z lekarzami prywatnie praktykującymi i lekarzami – emerytami, wypisującymi leki dla  siebie i rodziny". W ocenie OZZL, "te zapisy w umowach muszą zniknąć – jako niekonstytucyjne, co potwierdził Sejm RP, wykreślając je z ustawy".

"Aptekarzy popieramy"

Ponadto OZZL poparł "starania aptekarzy o skreślenie tych przepisów, które przewidują analogiczną, niekonstytucyjną, pozasądową procedurę karania za niemerytoryczne błędy dotyczące recept". W piątek posłowie przychylili się do postulatu lekarzy i  znowelizowali ustawę refundacyjną, usuwając z niej zapisy przewidujące kary finansowe za niewłaściwe wypisywanie recept. Chodzi o ustęp 8 art. 48., który przewiduje, że jeśli lekarz błędnie wypisze receptę, będzie zobowiązany do zwrotu kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami w  przypadku wypisania recepty np. nieuzasadnionej względami medycznymi lub  niezgodnej z listą leków refundowanych, a także niezgodnie z  uprawnieniami pacjenta.

Posłowie nie zrobili tego jednak w przypadku aptekarzy - kary za  wydawanie pacjentom leków z błędnie wypisanej recepty zostały utrzymane. NRA sprzeciwia się tym przepisom argumentując, że jest to nierówne traktowanie farmaceutów i lekarzy. Sejm uwzględnił jednak część postulatów NRA. Według uchwalonej nowelizacji, farmaceuci, którzy do  dnia wejścia w życie nowych przepisów zrealizują niewłaściwie wypisane recepty, nie będą ponosili za to odpowiedzialności. NRA podjęła decyzję o proteście i wezwała farmaceutów do  "rygorystycznego badania formalnej poprawności recept lekarskich i  wydawania leków refundowanych jedynie na podstawie recepty prawidłowo wystawionej". Ponadto od poniedziałku apteki mają być zamykane codziennie od godz. 13 do 14.

Od 1 stycznia protest pieczątkowy prowadzi część lekarzy skupionych m.in. w OZZL i wokół portalu Konsylium24.pl. Nie określają na receptach poziomu refundacji leków, stawiają natomiast pieczęć: "Refundacja do  decyzji NFZ". W ten sposób sprzeciwiają się zapisom ustawy refundacyjnej, które - w ich ocenie - są zbyt restrykcyjne i nakładają na medyków zbędne biurokratyczne obowiązki. Taki protest prowadzili też lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego oraz Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia, jednak po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy refundacyjnej zawiesili protest pieczątkowy.

eb, pap

Czytaj także

 0