Rozłam w kościele - c.d.

Rozłam w kościele - c.d.

Dodano:   /  Zmieniono: 
Po artykule "Rozłam w kościele" politycy związani z Radiem Maryja noszą się z zamiarem podania nas do sądu. Atakują też inne media opisujące konflikt w kościele.
"W ostatnich dniach w licznych tygodnikach, a także dziennikach zamieszczono brutalne, wulgarne i szkalujące Radio Maryja oraz  dyrektora tej rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka artykuły" - napisano w oświadczeniu komitetu wyborczego "Razem Polsce" przekazanym dziennikarzom na wtorkowej konferencji prasowej. Komitet związany jest z rozgłośnią Rydzyka. Współtworzą go m.in. Ruch Katolicko-Narodowy, ROP, ZChN i NSSZ "Solidarność" RI.
Antoni Macierewicz - kandydat komitetu na prezydenta Warszawy -  powiedział, że ten "zmasowany atak ma wszelkie cechy kampanii antykatolickiej, szkalującej zarówno rozgłośnię Radio Maryja i  ojca Rydzyka, jak i w ogóle wszystkich katolików w Polsce".
Według Macierewicza, zasługi Radia Maryja i o. Rydzyka w obronie "tożsamości chrześcijańskiej i narodowej, podstawowych wartości ludzkich, są po prostu nieocenione".
Macierewicz powiedział, że w komitecie "Razem Polsce" trwają konsultacje w sprawie wystąpienia przeciwko poszczególnym redakcjom na drogę prawną. On sam, jak dodał, opowiada się za  takim rozwiązaniem.
O konflikcie między dyrektorem Radia Maryja a prymasem Józefem Glempem piszemy w najnowszym numerze. Czytaj: Rozłam w kościele
les, pap
 0

Czytaj także