Kontrowersje wokół konwencji ws. zwalczania przemocy domowej

Kontrowersje wokół konwencji ws. zwalczania przemocy domowej

Dodano:   /  Zmieniono: 1
fot. sxc
Forum Kobiet Polskich w liście do premiera Donalda Tuska wyraziło zaniepokojenie zapowiedzią, że Polska ratyfikuje w najbliższych tygodniach Konwencję Rady Europy ws. zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
- Kobietom, zrzeszonym w Forum Kobiet Polskich, bliskie są takie wartości, jak małżeństwo i rodzina. Ich znaczenie i rolę Konwencja podważa, dlatego nie tylko jej nie popieramy, ale uważamy za szkodliwą i niezgodną z naszą Konstytucją. Sprzeciwiamy się jej podpisaniu i ratyfikacji - napisano w liście.

Jego autorki podkreślają, że są za stanowczym działaniem przeciwko przemocy wobec kobiet, ale uważają, że Polska posiada dostateczne instrumenty prawne, aby to czynić. Ich zdaniem "nie ma potrzeby zmiany, zgodnie z Konwencją, utrwalonej definicji płci, na której opiera się m.in. prawo rodzinne. Konwencja, która przyjęła feministyczną definicję płci, podważającą jej biologiczny aspekt, zagraża więzom rodzinnym i małżeńskim (...) Konsekwencją tego będzie powstawanie tzw. nowych form rodzinnych, w tym opierających się na związkach jednej płci". FKP zrzesza 56 organizacji kobiecych, w tym m.in. Polski Związek Kobiet Katolickich, Krajowe Duszpasterstwo Kobiet, Ruch "Światło-Życie".

Konwencja Rady Europy ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji. Nakłada na państwa strony takie obowiązki, jak: zapewnienie oficjalnej infolinii dla ofiar przemocy działającej 24 godziny na dobę oraz portalu z informacjami, a także odpowiedniej liczby schronisk oraz ośrodków wsparcia; przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych chroniących przed wtórną wiktymizacją; monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci; prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym szkoleń i informacji dla chłopców i mężczyzn.
eb, pap
 1
 • Juliusz z Danii   IP
  Moze te protestujace zrzeszyly sie w \"Klub Bitych Pan w Imieniu Chrystusa Krola\"..?
  Albo po prostu lubia dostawac baty - mezczyzna jest wowczas taki \"macho\" a to podobno niektore panie
  podnieca...
  Ciemnota w Polsce porownywalna byc zaczyna z krajami muzulmanskimi (typu Afganistan , i.t.p.).

  Czytaj także