Prezydent zdecydował - tracisz obywatelstwo, tracisz dowód

Prezydent zdecydował - tracisz obywatelstwo, tracisz dowód

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Prezydent Bronisław Komorowski (fot. PAP/Grzegorz Jakubowski)
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Umożliwia ona rejestrację danych o zmianie obywatelstwa w zbiorze PESEL oraz unieważnianie z urzędu dowodów osobistych osób, które utraciły polskie obywatelstwo.

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Bronisław Komorowski 8 sierpnia podpisał nowelizację ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizację Sejm uchwalił 13 lipca 2012 r. Ma ona wejść w życie 16 sierpnia 2012 r.

Poza rejestracją danych o zmianie obywatelstwa w zbiorze PESEL (i innych rejestrach centralnych) oraz unieważnianiem z urzędu dowodów osobistych osób, które utraciły obywatelstwo polskie, ustawa rozszerza katalog organów zobowiązanych do informowania gmin prowadzących ewidencję ludności oraz wydających dowody osobiste o ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Według ustawy "dane o nabyciu lub utracie obywatelstwa polskiego wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych, każdy zgodnie ze swoją właściwością wynikającą z ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, przekazuje niezwłocznie do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby, której dotyczy zmiana, a w przypadku braku miejsca pobytu stałego osoby – do organu właściwego ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące oraz do organu, który wydał dowód osobisty”.

W przepisach uwzględniono też nowe zasady utraty ważności dokumentu paszportowego. Dotychczas następowało to z dniem podjęcia przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego; po zmianie - z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego.

jl, PAP
+
 3

Czytaj także