Komorowski wspiera niepełnosprawnych. Ustawą

Komorowski wspiera niepełnosprawnych. Ustawą

Bronisław Komorowski, fot. materiały prasowe
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i zatrudnieniu niepełnosprawnych, która uszczelnia system wsparcia zatrudnienia tych osób.

Jak poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta, chodzi o ustawę z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, oraz niektórych innych ustaw. Prezydent podpisał ją w piątek.

Ustawa dotyczy m.in. poszerzenia kompetencji kontrolnych Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(PFRON), a także rozszerzenia katalogu podmiotów zwolnionych z obowiązkowych wpłat na PFRON.

Wzmocnione zostały uprawnienia kontrolne prezesa PFRON. Nowelizacja przewiduje też kary za nieprzestrzeganie przepisów, m.in. grzywnę do 5 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli, podawanie fałszywych danych lub nieprawdziwych wyjaśnień.

Istotną zmianą jest wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługiwało będzie pracodawcy tylko w wypadku przekazania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na jego konto bankowe lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem poczty lub innych firm zajmujących się doręczeniami.

Ustawa ponadto wprowadza przepis, który skraca o 4 miesiące obowiązywanie przepisu, zgodnie z którym podstawą wyliczania wysokości dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego jest najniższe wynagrodzenie z grudnia 2009 r., co spowoduje urealnienie wysokości otrzymywanych środków przez pracodawców w stosunku do faktycznie ponoszonych kosztów.

mp, pap

Czytaj także

 2
  • Mark9i   IP
    O to się wysilił ja w czasie choroby nowotworowej dwa lata nie mogłem nic robić musiałem przeżyć i się leczyć za 444zł z opieki bo miałem 23 lata i nie wystarczająco dużo przepracowane żeby z ZUS coś dostać,może tym by się zajął Komorowski bo żeby nie wsparcie rodziny to zdechł bym z głodu ale jest sporo takich ludzi co nie mają wsparcia
    • Ha   IP
      Człowiek z czereśni wspiera wszystko i wszystkich, popiera wszystko i wszystkich by wszystkim i wszystkiemu żyło się lepiej.