Gowin donosi na kuratora, który był odpowiedzialny za Plichtę

Gowin donosi na kuratora, który był odpowiedzialny za Plichtę

Jarosław Gowin (fot. Wprost) / Źródło: Wprost
Mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez kuratora sądowego od spraw szefa Amber Gold Marcina Plichty - podało Ministerstwo Sprawiedliwości. Szef resortu złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Patrycja Loose poinformowała, że przestępstwo kuratora mogło polegać na podaniu niezgodnych z prawdą informacji na temat wykonania przez Plichtę nałożonego na niego przez sąd obowiązku naprawienia szkody. Kuratorzy sprawują dozory m.in. wobec osób poddanych okresowi próby w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności. Mogą składać sądom wnioski o zarządzenie wykonania zawieszonej kary.

Według informacji resortu w latach 2005-2010 wobec Plichty toczyły się cztery postępowania karne, zakończone prawomocnymi wyrokami sądów rejonowych w: Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim, Gdańsk-Północ i Kwidzynie. Ministerstwo informuje wyłącznie o wyrokach, które nie uległy zatarciu. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku poinformował ministra sprawiedliwości, że zlecił wizytatorom ds. penitencjarnych przeprowadzenie "doraźnych lustracji" w celu zbadania prawidłowości biegu postępowań wykonawczych toczących się w sprawach prezesa Amber Gold. W szczególności chodzi o kontrolę terminowości podejmowania czynności wykonawczych - począwszy od daty prawomocności wyroku, rzetelności i prawidłowości sprawowanych dozorów oraz właściwej w okresie próby kontroli organów wykonawczych nad wywiązywaniem się przez skazanych z nałożonych nań wyrokami obowiązków. Sprawozdania z kontroli mają wpłynąć 31 sierpnia. - Już teraz pojawia się jednak wątpliwość dotycząca ewentualnej przewlekłości na etapie jednego z prowadzonych postępowań wykonawczych, polegającej na braku działań sądu i kuratorskiej służby sądowej - podkreśliła Loose.

Zastrzeżenia budzi również prawidłowość i rzetelność dozoru w tych sprawach, sprawowanego przez kuratorską służbę sądową np. w zakresie weryfikacji wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody orzeczonego w dwóch wyrokach skazujących. - Z dotychczasowych ustaleń Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że mogło dojść do popełnienia przestępstwa przez jednego z kuratorów sądowych, polegającego na podaniu niezgodnych z prawdą informacji na temat wykonania przez skazanego obowiązku naprawienia szkody, co stanowi poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego - podała Loose. Zaznaczyła, że po otrzymaniu wyników doraźnej lustracji, w razie wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, to prezes Sądu Okręgowego będzie zobligowany do podjęcia decyzji ws. odpowiedzialności służbowej, w tym także dyscyplinarnej poszczególnych osób, które zawinionym działaniem doprowadziły do nieprawidłowości.

Kilka dni temu Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do gdańskiego sądu o wyjaśnienia w sprawie kilku wyroków skazujących za oszustwa wobec Plichty. Resort chciał wyjaśnień, czy nie doszło do nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących wykonania wyroków skazujących go na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz obowiązków nałożonych na niego w okresie próby, w tym np. naprawienia szkody.

Także prokurator generalny Andrzej Seremet wystąpił do prokuratur apelacyjnych w całym kraju o informacje o śledztwach wobec parabanków. Do 20 sierpnia gdańska prokuratura ma przedstawić Seremetowi informację o śledztwie w sprawie Amber Gold (pierwotnie gdańska prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa z doniesienia KNF).

PAP, arb

Czytaj także

 4
 • Gfd   IP
  I tak oto mamy dowód na to, że instytucja \"kozła ofiarnego\" ma się dobrze. Całe sądownictwo zawaliło, na czele z MS, a Gowin już wie, że winien wszystkiemu jest tylko jeden kurator.
  • mmk   IP
   MS. Gowin Jeśli \"Państwo nie ma prowadzić za rączkę\" to znaczy że przeciwko in vitro, aborcji, narkotykom i ect. Państwo też nie ma nic do powiedzenia. Użyj trochę tych fałd pod czaszką zanim coś powiesz byś nie bajdurzył lub określ się w końcu albo chcesz władzy i jest ona w instytucji Państwa potrzebna także regulacja lub nie i z osób pchających się do sejmu senatu i władzy można zrezygnować. Śmiem twierdzić że pewne bez was było by nam zwykłym ludziom lepiej. Niż to co wyrabiacie w ostatnich 20 latach.
   • gosc   IP
    tusk i rzad PO go chroni i nic mu nie zrobia
    • Ćmią na całego!   IP
     Ale mydełko wymyślił pan Gowin, kurator miał pełnić dozór nad firmą, w której pracuje syn premiera?;-)
     Później nie miał by szans pracy nawet jako ławnik!:-)