Kobiety w wojsku są dyskryminowane? "Nie zostają generałami"

Kobiety w wojsku są dyskryminowane? "Nie zostają generałami"

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Otwierając konferencję "Pokój i bezpieczeństwo a stereotyp płci", gen. Andrzej Kaczyński poinformował, że zwiększa się udział kobiet w armii: obecnie służy ich 2800, fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk
Coraz więcej kobiet służy w polskiej armii; należy przeciwdziałać dyskryminacji i umożliwić im zajmowanie stanowisk decyzyjnych - mówili w czwartek w Warszawie uczestnicy konferencji zorganizowanej m.in. przez Radę ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP.

Otwierając konferencję "Pokój i bezpieczeństwo a stereotyp płci", gen. Andrzej Kaczyński poinformował, że zwiększa się udział kobiet w armii: obecnie służy ich 2800, w tym 400 w siłach powietrznych - także jako piloci. To poważne wyzwanie dla wojska - ocenił.

Kmdr Bożena Szubińska podkreśliła, że kobiety doskonale wywiązują się ze swych zadań zarówno w kraju, jak i na zagranicznych misjach, gdzie ich udział przyczynia się do łagodzenia konfliktów i zwiększanie wiarygodności oddziału.

Jej zdaniem, choć w polskich siłach zbrojnych nie ma kobiet - generałów, to doświadczenia innych wojsk NATO - w tym USA - pokazują, że kobiety na tym stanowisku radzą sobie równie dobrze co mężczyźni i mają posłuch u podwładnych. - To stereotypy powodują, że kobiety nie mogą osiągać wyższych stanowisk, natrafiają na szklany sufit, a powinny także zajmować stanowiska decyzyjne - zaznaczyła.

O stereotypach w wojsku mówiła także pełnomocnik ds. równego traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. - Kobiety i mężczyźni są w obrębie swych płci bardzo różni - nie można powiedzieć, że nie ma kobiet, które są słabe, miękkie i niezdolne do zabijania drugiego człowieka, ale jest też wielu takich mężczyzn, którzy nigdy nie powinni służyć w armii. Równość zakłada, że to nie płeć, a indywidualne cechy i predyspozycje - wiedza, charakter, zdolności - będą decydowały o tym, co osiągniemy zawodowo" - podkreśliła.

Wskazała też, że często kobiety są postrzegane jako przyszłe matki i w związku z tym dyskryminowane podczas rozmów kwalifikacyjnych czy podczas rozważania awansu. Jej zdaniem kobietom może pomóc szeroki dostęp dla dzieci do przedszkoli i żłobków oraz propagowanie partnerskiego modelu rodziny przy opiece nad dziećmi.

Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, odnosząc się do problemu łamania praw obywatelskich kobiet w siłach zbrojnych, wskazał, że wojsko jest organizacją bardzo silnie zhierarchizowaną, co utrudnia jej monitorowanie. - Spośród wszystkich 58 tys. zgłoszonych w 2011 r. naruszeń (praw obywatelskich - red) tylko 83 pochodzą ze służb mundurowych. Albo dowodzą nimi anioły, albo nie mamy pełnej informacji - ocenił. Receptą na taki stan rzeczy - zdaniem Wróblewskiego - może być powołanie rzecznika ds. żołnierzy i edukacja wojskowych.

Gen. bryg. Cezary Podlasiński - dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej, w której służą także kobiety - powiedział, że w jego jednostce w Świętoszowie kobiety traktowane są na równi z mężczyznami i nie mają żadnej taryfy ulgowej. Biorą udział w tych samych ćwiczeniach na poligonie, zdają te same egzaminy, obowiązują je takie same ścieżki awansu. Podkreślił, że kobiety-żołnierze pracują nie tylko w logistyce czy pomocy medycznej, ale wykonują takie funkcje jak celowniczy, mechanik, saper oraz biorą udział w misjach wojskowych w Iraku, Czadzie oraz w Afganistanie.

W ocenie generała obecność kobiet w jego jednostce sprzyja wzrostowi kultury dowodzenia oraz lepszemu przygotowaniu merytorycznemu mężczyzn, którzy muszą rywalizować z bardzo ambitnymi koleżankami. - Kobiety, które zgłaszają się do wojska, wiedzą czego chcą i szybko awansują - powiedział.

mp, pap
+
 2

Czytaj także